Skip to main content

Culture and Creativity

Odabrane teme

Kultura ima važnu ulogu u europskim društvima, gospodarstvima i odnosima EU-a s međunarodnim partnerima (vidjeti strateški okvir Europske unije za kulturu).

Potpora kulturnoj baštini

Kulturna baština obogaćuje živote građana i ima važnu ulogu u stvaranju i jačanju europskog društvenog kapitala. Europska kulturna baština predmet je mnogih EU-ovih politika i programa i prima sredstva iz različitih izvora.

Socioekonomska vrijednost kulture

Poštovanje i promicanje raznolikosti europske kulture od velike je važnosti za Europsku uniju, kako je navedeno u njezinim Ugovorima. Stoga se u EU-u prepoznaje i šira socioekonomska vrijednost, koju je potrebno podržati i koja zauzvrat doprinosi koheziji, uključenosti i dobrobiti naših društava i zajednica.

Poticanje rodne ravnopravnosti i raznolikosti

Kao što je prepoznato u planu rada za kulturu za razdoblje 2019. – 2022., rodna ravnopravnost jedan je od stupova kulturne raznolikosti, a kultura ima ključnu ulogu u preispitivanju stereotipa i promicanju društvenih promjena.

Mjerenje pozitivnog utjecaja kulture

S obzirom na važnost kulture za Europsku uniju, potrebno je da Europa raspolaže točnim podacima o socioekonomskom doprinosu i ulozi kulture za potrebe oblikovanja politika i potpore ulaganju u kulturni sektor.