Skip to main content

Culture and Creativity

Vilnius: Museet för urban träarkitektur

Att återuppliva traditionella tekniker för en miljövänligare stad.

Land:
Type of project :
Size of city/region:
Museum of Urban Wooden Architecture in Vilnius, Lithuania

I korthet

Arkitektbyrå: JSC Vilniaus Planas

Huvudsponsor: Vilnius kommun

Byggnadsår: 2022

Material: trä

Yta: 1 281 m2

Användbar golvyta 242 m2

Pris: EU:s kulturarvspris 2022

Om staden/regionen

Vilnius har fastställt tio principer för kvalitetsarkitektur som är viktiga för att forma stadens framtida bild och livskvalitet. Två av principerna handlar om att bevara och återanvända historiska byggnader och kulturarvsföremål och utveckla staden på ett mer hållbart sätt.

Užupis, den äldsta historiska förorten i Vilnius, utsågs till ett prioriterat område i Vilnius stads översiktsplan och förvaltningsplanen för gamla stan. Här finns det ett bra exempel på Vilnius träarkitekturarv: huset på Polockogatan 52. Huset anses vara en av de vackraste historiska träbyggnaderna i Vilnius. Det var övergivet i flera årtionden och hade börjat förfalla.

År 2019 bestämde sig Vilnius kommun dock för att restaurera byggnaden och grunda ett nytt museum för urban träarkitektur – Museum of Urban Wooden Architecture (MUWA) – som ska fungera som en infrastruktur för kultur och tillgodose det moderna samhällets behov.

Om projektet

Huset som är byggt på 1900-talet är ett exempel på stadsarkitektur i trä med enastående snickarglädje.

Restaureringsarbetet gjordes av en mångdisciplinär grupp av träarbetare, forskare specialiserade på historisk färgsättning och konservatorer och gick ut på att bevara byggnadens autencitet. Ungefär 80 procent av den ursprungliga dekorationen på fasaden och 70 procent av de ursprungliga väggarna och strukturerna bevarades. För att minska användningen av nya material använde arbetsgruppen delar av andra rivna träbyggnader som var i så dåligt skick att de inte kunde räddas.

Dekorationen på innerväggarna bevarades och restaurerades delvis i enlighet med tidstypisk färgsättning.

MUWA förespråkar träbyggnader som en hållbar, miljövänlig och viktig del av ett modernt samhälle. Museet har en utställning om träbyggnader förr, i dag och i framtiden runt om i världen, men också arbeten av lokala konstnärer och studenter och alumner från Vilnius konstakademi.

Museet har också inrättat ett samrådscentrum med en databas med hantverkare för att hjälpa dem som äger träbyggnader i Vilnius att ta hand om och bevara sina hem på ett så hållbart och tidstypiskt sätt som möjligt.

Renoveringen av huset har inspirerat liknande projekt i Šnipiškės, en annan stadsdel i Vilnius, där ett experimentellt centrum med historiska och moderna träbyggnader planeras.

Vilka är projektets kvaliteter?

Stadens hållbara restaurering och förnyelse av det historiska trähuset är ett inspirerande exempel för landet och resten av Baltikum.

Museiverksamheten bidrar till ökad medvetenhet om estetiken och den samtida användningen av historiska träbyggnader bland invånare och besökare genom att återinföra historiska timmerbyggnader i stadsbilden.

Museet har publicerat en katalog med de ursprungliga trähuselementen i Vilnius och anordnat två internationella konferenser: en om moderna träbyggnader (2022) och en om historiska träbyggnader i städer (2023).

Sedan museet öppnades har det varit en knutpunkt för lokalinvånare. Samrådscentrumet har redan hjälpt runt 100 invånare att bevara och restaurera träbyggnader.

Med tanke på material och form är huset ur ett konstnärligt perspektiv fortfarande troget sina rötter i det sena 1800-talet. Husets unika element särskiljer det från andra bostadshus i trä från den tiden, vilket ger det karaktären av förortsvilla.

Museet är ett välbevarat exempel på historisk träarkitektur som stärker Užupis visuella identitet och är en bekant och älskad plats för många Vilniusbor.

Planering och ledning 

Sex representanter från avdelningarna för kultur, bevarande av kulturarv och projektförvaltning vid Vilnius kommun.

Direktören för direktoratet för Vilnius historiska museum.

Tre anställda vid Museum of Urban Wooden Architecture.

Den tekniska övervakningen sköttes av företaget JSC Vilniaus vystymo kompanija.

Budget och finansiering 

Projektets sammanlagda kostnad är 1 183 587 euro, varav 506 991 euro har finansierats av EU (med målet att främja sysselsättning av god kvalitet och deltagande på arbetsmarknaden) och 676 606,63 euro av Vilnius kommun.

Hur man lyckas med sitt projekt

  1. Lägg ner tid och resurser på dokumentation och efterforskning, bland annat arkitekturbedömningar, forskning i arkiv och undersökningar på plats. Det här bidrar till att projektet är i linje med byggnadens ursprungliga ritning och kulturella betydelse.
  2. Samarbeta med duktiga hantverkare och kulturarvsexperter som har certifikat för bevarande av kulturarv och kunnande om traditionella byggnader och hantverkstekniker så att byggnadens autenticitet respekteras under restaureringen.
  3. Prioritera hållbarhet och autenticitet vid användning av befintliga material och undvik att tillföra nya element. Sträva efter en balans mellan bevarande och moderna krav för att garantera att byggnaden är funktionsduglig, men att dess historiska och kulturella rötter fortfarande respekteras.

Kontakt

Kontakta Museum of Urban Wooden Architecture via e-post.