Skip to main content

Culture and Creativity

Vilnius: Museum for byarkitektur i træ

Genoplivning af traditionelle teknikker for at få en miljøvenlig by.

Lande:
Type of project :
Size of city/region:
Museum of Urban Wooden Architecture in Vilnius, Lithuania

Vigtige oplysninger

Arkitektvirksomheder: JSC Vilniaus Planas

Hovedsponsor: Vilnius kommune

Færdiggørelsesår: 2022

Materialer: træ

Samlet areal: 1.281 m²

Nytteareal 242 m²

Priser: Den europæiske kulturarvspris 2022

Bymæssig/regional baggrund

Vilnius har defineret "10 principper for kvalitetsarkitektur i Vilnius", som er vigtige for opbygningen af byens fremtidige image og for indbyggernes livskvalitet. To af disse principper har til formål at bevare og genbruge historiske bygninger og kulturarvsgenstande og tilskynder til at udvikle byen på en mere bæredygtig måde.

Užupis, den ældste historiske forstad til Vilnius, blev defineret som et prioriteret område i dispositionsplanen for Vilnius by og forvaltningsplanen for den gamle bydel i Vilnius. Forstaden har et godt eksempel på kulturarven inden for træarkitektur: huset på Polocko Street 52. Huset, der betragtes som en af de smukkeste historiske træbygninger i Vilnius, havde stået tomt hen i årtier og var derfor forfaldet ganske meget.

I 2019 besluttede Vilnius kommune imidlertid at genopbygge bygningen og oprette en ny kulturinstitution – museet for byarkitektur i træ (MUWA), som kunne udgøre en kulturel infrastruktur, der opfylder det moderne samfunds behov.

Løsning

Huset, der blev bygget i det 19. århundrede, er et eksempel på byarkitektur i træ med unikke udskæringer på facaden.

Renoveringsarbejderne, der blev udført af et tværfagligt team af snedkere, forskere inden for polykromi og renoveringsfagfolk, havde som mål at bevare bygningens autenticitet. 80 % af de oprindelige udvendige dekorationselementer og 70 % af de autentiske vægge og konstruktioner blev bibeholdt. For at reducere brugen af nye materialer anvendte teamet elementer fra andre nedrevne træbygninger, når det ikke var muligt at anvende elementer fra det oprindelige hus.

Den indvendige vægdekoration blev bevaret og delvist renoveret i overensstemmelse med resultaterne af polykromiforskningen.

MUWA fremmer træarkitektur som en bæredygtig, miljøvenlig løsning og en integreret del af en moderne by. Museet huser en udstilling, der forbinder fortiden, nutiden og fremtiden for byarkitektur i træ, som er relevant for hele verden, samt værker fra lokale kunstnere og studerende og færdiguddannede fra kunstakademiet i Vilnius.

Det oprettede også et rådgivningscenter med en database over håndværkere, der kan hjælpe ejere af og beboere i træbygninger i Vilnius med at lære, hvordan de kan vedligeholde og bevare deres hjem på en bæredygtig og historisk følsom måde.

Renoveringen af huset har inspireret et lignende projekt i Šnipiškės, en anden forstad til Vilnius, hvor der er planlagt en eksperimentel blanding af historisk og moderne træarkitektur.

Kvalitetskriterier (sammenhæng, tilhørsforhold, mangfoldighed, skønhed)

Med museet for byarkitektur i træ har byen forvaltet en bæredygtig renovation og rebranding af et historisk træhus, der fremstår som et godt eksempel for landet og Østersøområdet.

Museets aktiviteter bidrager til at øge bevidstheden om de æstetiske elementer og den moderne anvendelse af træarkitektur og den arkitektoniske arv knyttet dertil blandt beboere og besøgende og bringer historiske træbygninger tilbage i bylandskabet.

Museet har offentliggjort et katalog over eksempler på original træarkitektur i Vilnius og har afholdt to internationale konferencer: for moderne træarkitektur (2022) og for byarkitektur i træ og den arkitektoniske arv knyttet dertil (2023).

Siden museet blev åbnet, er det blevet et mødested for befolkningen i forstaden. Rådgivningscentret har allerede hjulpet omkring 100 borgere med vedligeholdelse og renovering af træbygninger.

Set ud fra et kunstnerisk synspunkt har huset autentiske materialer og former fra slutningen af det 19. århundrede. Den unikke dekoration adskiller huset fra andre træbygninger til beboelse på det pågældende tidspunkt og giver det karakter af en forstadsbolig.

Museet er et in situ-bevaret eksempel på den arkitektoniske arv inden for træbygninger, der styrker Užupis' visuelle identitet, og det er et genkendeligt og elsket sted for indbyggerne i Vilnius.

Planlægning og forvaltning 

Seks repræsentanter fra Vilnius kommune fra afdelingen for kultur, afdelingen for bevarelse af kulturarv og afdelingen for projektforvaltning.

Direktøren for direktoratet for museer, der fungerer som mindesmærker, i Vilnius

Tre medarbejdere fra museet for byarkitektur i træ.

Virksomheden JSC Vilniaus vystymo kompanija stod for det tekniske tilsyn.

Budget og finansiering 

Projektets samlede værdi er på 1.183.597 euro, hvoraf 506.991,18 euro finansieres af EU (prioritet 7 "fremme af beskæftigelse af høj kvalitet og deltagelse i arbejdsmarkedet" i EU's handlingsprogram for investeringsfonde), og 676.606,63 euro finansieres af Vilnius kommune.

Idéer, der kan videreføres

  1. Investering af betydelig tid og ressourcer i dokumentation og forskning, herunder arkitektoniske vurderinger, arkivforskning og undersøgelser på stedet. Dette vil sikre, at projektet er i overensstemmelse med bygningens oprindelige design og kulturelle betydning.
  2. Etablering af partnerskaber med kvalificerede håndværkere og kulturarvseksperter, der er certificerede inden for bevarelse af kulturarv og har ekspertise inden for traditionelle bygge- og håndværksteknologier, for at bevare autenticiteten under renoveringen.
  3. Prioritering af bæredygtighed og autenticitet ved at anvende eksisterende materialer fra den gamle konstruktion og minimere indførelsen af nye elementer. Stræb efter at finde en balance mellem bevarelse og moderne krav, som sørger for, at bygningen forbliver funktionsdygtig, samtidig med at den forbliver tro mod sine historiske og kulturelle rødder.

Kontaktoplysninger:

Kontakt museet for byarkitektur i træ via e-mail.