Skip to main content

Culture and Creativity

Вилнюс: Музей на градската дървена архитектура

Съживяване на традиционни техники за постигане на екологосъобразен град

Държави:
Type of project :
Size of city/region:
Museum of Urban Wooden Architecture in Vilnius, Lithuania

Основни факти

Архитекти: JSC Vilniaus Planas

Главен спонсор: Градската община във Вилнюс

Година на завършване: 2022 г.

Материали: дървесина

Обща площ: 1281 m2

Използваема застроена площ: 242 m2

Награди: Наградата за европейско културно наследство за 2022 г.

Градски/регионален контекст

Градската управа определя „10 принципа за качество на архитектурните решения във Вилнюс“, които са важни за оформяне на бъдещия облик на града и за качеството на живот в него. Два от тези принципи се отнасят за опазването и повторното използване на исторически сгради и обекти на културно-историческото наследство и за по-устойчиво развитие на града.

В генералния градоустройствен план на Вилнюс и в плана за управление на Стария град във Вилнюс кварталът Užupis, който е най-старият исторически квартал в покрайнините на Вилнюс, е определен като приоритетна зона. В него се намира прекрасен образец на сграда от дърво, част от архитектурното наследство: къщата на улица Polocko № 52. Считана за една от най-красивите исторически дървени сгради във Вилнюс, тя е изоставена в продължение на десетилетия и това довежда до сериозно влошаване на нейното състояние.

Но през 2019 г. Градската община на Вилнюс взема решение да възстанови сградата и да създаде една нова културна институция — Музей на градските архитектурни образци от дърво (MUWA), като културна инфраструктура, отговаряща на нуждите на съвременното общество.

Решение

Построена през XIX век, тази къща от дърво е образец на градската архитектура от дърво с дърворезба по фасадата, която няма аналог.

При реставрационните работи, изпълнени от интердисциплинарен екип от дърводелци, специалисти в областта на научните изследвания по полихромия и реставратори, се залага целта да се запази автентичността на сградата. Запазени са 80 % от оригиналните външни декоративни елементи и 70 % от автентичните стени и конструкции. С цел да се намали използването на нови материали екипът използва елементи от други съборени дървени сгради, когато не могат да бъдат спасени тези от оригиналната къща.

Украсата на вътрешните стени е запазена и частично реставрирана в съответствие с резултатите от научните изследвания в областта на полихромията.

Музеят на градските архитектурни образци от дърво MUWA утвърждава дървените сгради като устойчиво, екологосъобразно решение и неделима част от съвременния град. В музея се представя експозиция, в която се свързват миналото, настоящето и бъдещето на сградите от дърво по света и се показват произведения на местни художници и на студенти и бивши възпитаници на Академията за изящни изкуства във Вилнюс.

В музея също така е създаден консултативен център с база данни за майстори на народни занаяти в помощ на собствениците и обитателите на дървени къщи във Вилнюс, за да могат да се научат как да поддържат и опазват своите домове устойчиво и с мисъл за историческото наследство.

Реставрирането на къщата служи за вдъхновение за подобен проект в квартала Šnipiškės, отново в покрайнините на Вилнюс, където се планира създаването на експериментален център за съвременни архитектурни решения от дърво.

Критерии за високо качество (контекст, вписване в околната среда, разнообразие, красота)

С Музея на градските архитектурни образци от дърво градската управа постига устойчива реставрация и преустройство на дървена къща — част от историческото наследство, като дава пример за цялата държава и за Балтийския регион.

Дейностите на музея допринасят за повишаване на осведомеността за естетическите качества и за съвременната употреба на дървени сгради от архитектурното наследство сред местните жители и гостите на града, връщайки сградите от дървен материал в градския пейзаж.

Музеят издава каталог на оригиналните елементи на дървените сгради във Вилнюс и организира две международни конференции: за съвременни архитектурни решения от дърво (2022 г.) и за дървени сгради — част от архитектурното наследство в градовете (2023 г.).

От откриването си до сега музеят се е превърнал в място за срещи на хората от околността. Консултативният център вече е помогнал на приблизително 100 граждани в поддръжката и реставрацията на дървени сгради.

От художествена гледна точка в сградата могат да се видят автентични материали и форми, характерни за късния XIX век. Уникалната ѝ украса я отличава от останалите жилищни дървени сгради от онова време и ѝ придава облика на вила в покрайнините на града.

Сградата на музея е запазен на място образец на културно-историческото наследство на дървени сгради, който подсилва визуалната идентичност на квартала Užupis и е разпознаваемо и много обичано място за жителите на Вилнюс.

Планиране и управление 

6-ма представители на Градската община във Вилнюс от отдел „Култура“, отдел „Опазване на културното наследство“ и отдел „Управление на проекти“;

директорът на дирекция „Мемориални музеи“ във Вилнюс;

3-ма служители от Музея на градските архитектурни образци от дърво;

техническият надзор е осъществен от дружеството JSC Vilniaus vystymo kompanija.

Бюджет и финансиране 

Общата стойност на проекта е 1 183 597 евро, от които 506 991,18 евро са осигурени от Европейския съюз (приоритетна ос 7 „Насърчаване на качествена заетост и участие на пазара на труда“от програмата за действие за инвестиране на средства на Европейския съюз), а 676 606,63 евро са осигурени от Градската община на Вилнюс.

Преносими идеи

  1. Вложете значително време и ресурси в документация и проучвания, включително архитектурни оценки, проучване на архиви и проучвания на място. С това ще се гарантира, че сградата е в съответствие с първоначалния замисъл и с културното си значение.
  2. Установете партньорство с изкусни майстори на художествените занаяти и експерти по културно наследство, които имат сертификати за опазване на културното наследство и квалификация в сферата на традиционните строителни и занаятчийски технологии, за да се запази автентичността по време на реставрационните работи.
  3. Отдайте приоритет на устойчивостта и автентичността в използването на съществуващите материали и сведете до минимум въвеждането на нови елементи. Стремете се да постигнете баланс между съхраняването и съвременните изисквания, като осигурите функционалността на сградата и останете верни на нейните исторически и културни корени.

Информация за връзка

Може да се свържете с Музея на градските архитектурни образци от дърво по електронна поща.