Skip to main content

Culture and Creativity

Vilnius Múzeum drevenej mestskej architektúry

Oživenie tradičných techník pre mesto šetrné voči životnému prostrediu.

Krajina:
Type of project :
Size of city/region:
Museum of Urban Wooden Architecture in Vilnius, Lithuania

Kľúčové skutočnosti

Architektonické štúdiá: JSC Vilniaus Planas

Hlavný sponzor: Magistrát mesta Vilnius

Rok dokončenia: 2022

Materiály: drevo

Celková rozloha: 1 281 m²

Úžitková plocha 242 m²

Ceny: Cena za európske dedičstvo 2022

Mestský/regionálny kontext

Vilnius definoval „10 zásad kvalitnej architektúry vo Vilniuse“, ktoré sú dôležité pre formovanie budúceho imidžu mesta a kvality života v ňom. Cieľom dvoch z týchto zásad je zachovanie a opätovné využitie historických budov a objektov kultúrneho dedičstva a vyzývajú na udržateľnejší rozvoj mesta.

Štvrť Užupis, najstaršie historické predmestie Vilniusu, bola určená ako prioritné územie v akčnom pláne mesta Vilnius a pláne riadenia vilniuskeho starého mesta. Nachádza sa v ňom vynikajúci príklad dreveného architektonického dedičstva: dom na ulici Polocko 52. Táto budova, ktorá sa považuje za jednu z najkrajších drevených historických budov vo Vilniuse, bola desaťročia opustená, čo viedlo k jej výraznému schátraniu.

V roku 2019 sa však magistrát mesta Vilnius rozhodol budovu reštaurovať a zriadiť novú kultúrnu ustanovizeň – Múzeum drevenej mestskej architektúry (MDMA) ako kultúrnu infraštruktúru spĺňajúcu potreby súčasnej spoločnosti.

Riešenie

Tento dom, ktorý bol postavený v 19. storočí, je príkladom drevenej mestskej architektúry s jedinečnými rezbami na fasáde.

Cieľom reštauračných prác vykonávaných interdisciplinárnym tímom tesárov, výskumníkov v oblasti polychrómie a reštaurátorov bolo zachovať autenticitu budovy. Zachovalo sa 80 % pôvodných vonkajších dekoračných prvkov a 70 % autentických stien a konštrukcií. S cieľom znížiť používanie nových materiálov používal tím prvky z iných zbúraných drevených budov, keď sa nedali zachrániť takéto prvky z pôvodného domu.

Dekorácia vnútorných stien bola zachovaná a čiastočne sa reštaurovala v súlade s výsledkami výskumu polychrómie.

Múzeum propaguje drevenú architektúru ako udržateľné riešenie šetrné k životnému prostrediu a neoddeliteľnú súčasť dnešnej podoby mesta. V múzeu sa nachádza výstava, ktorá spája minulosť, súčasnosť a budúcnosť drevenej mestskej architektúry vo svete, a takisto prezentuje diela miestnych umelcov a študentov a absolventov Vilniuskej akadémie umení.

Takisto je v ňom zriadené konzultačné centrum s databázou remeselníkov s cieľom pomôcť vlastníkom a obyvateľom drevených budov naučiť sa, ako majú udržateľným a historicky citlivým spôsobom udržiavať a zachovávať svoje domovy.

Renovácia tohto domu inšpirovala k podobnému projektu v Šnipiškės, ďalšom predmestí Vilniusu, kde sa plánuje experimentálne centrum historickej a súčasnej drevenej architektúry.

Kritériá vysokej kvality (kontext, zmysel pre priestor, rôznorodosť, krása)

Múzeom drevenej mestskej architektúry sa mestu podarilo udržateľne reštaurovať a predefinovať historický drevený dom, a tým poskytnúť príklad pre krajinu a širší baltský región.

Aktivity múzea prispievajú k zvyšovaniu povedomia o estetike a súčasnom využití dreveného architektonického dedičstva medzi obyvateľmi a návštevníkmi, čím sa historické budovy s drevenou konštrukciou vracajú do panorámy mesta.

Múzeum uverejnilo katalóg pôvodných prvkov drevenej architektúry vo Vilniuse a usporiadalo dve medzinárodné konferencie: o súčasnej drevenej architektúre (2022) a o drevenom architektonickom dedičstve v mestách (2023).

Od svojho otvorenia sa stalo múzeum miestom stretnutí obyvateľov štvrte. Konzultačné centrum už asi 100 občanom pomohlo s údržbou a reštaurovaním drevených budov.

Z umeleckého hľadiska sa v tomto dome prepájajú autentické materiály a tvary z konca 19. storočia. Svojou jedinečnou dekoráciou sa odlišuje od iných obytných drevených budov tohto obdobia, čo mu dodáva charakter predmestského sídla.

Múzeum je in situ zachovaným príkladom dreveného architektonického dedičstva, ktorý posilňuje vizuálnu identitu štvrte Užupis, a je rozpoznateľným a milovaným miestom obyvateľov Vilniusu.

Plánovanie a riadenie 

šesť zástupcov magistrátu mesta Vilnius z odboru pre kultúru, odboru pre kultúrne dedičstvo, odboru pre projektový manažment.

Riaditeľ Riaditeľstva vilniuskych pamätných múzeí

traja pracovníci z Múzea drevenej mestskej architektúry.

Technický dozor poskytla spoločnosť JSC Vilniaus vystymo kompanija.

Rozpočet a financovanie 

Celková hodnota projektu je 1 183 597 EUR, z čoho 506 991,18 EUR poskytla Európska únia (priorita 7 „podpora kvalitného zamestnania a účasti na trhu práce“ investičného akčného programu fondov Európskej únie), 676 606,63 EUR poskytol magistrát mesta Vilnius.

Odovzdateľné nápady

  1. Investujte dostatok času do zdrojov a dokumentácie a výskumu vrátane architektonických posudkov, archívneho výskumu a prieskumov na mieste. Tým sa zabezpečí súlad projektu s pôvodnou konštrukciou a kultúrnym významom budovy.
  2. Vytvorte partnerstvá s kvalifikovanými remeselníkmi a odborníkmi na kultúrne dedičstvo, ktorí sú držiteľmi certifikátov na zachovávanie kultúrneho dedičstva a majú odborné znalosti v oblasti tradičných technológií stavania a remeselných prác, aby sa počas reštaurovania zachovala autenticita.
  3. Ako priority si stanovte udržateľnosť a autenticitu: používajte existujúce materiály a minimalizujte zavádzanie nových prvkov. Snažte sa o rovnováhu medzi zachovaním a modernými požiadavkami, aby sa zabezpečilo, že budova zostane funkčnou a zároveň vernou svojim historickým a kultúrnym koreňom.

Kontaktné údaje

Múzeum drevenej mestskej architektúry kontaktujte prostredníctvom e-mailu.