Skip to main content

Culture and Creativity

Vilna: puurakenteisen kaupunkiarkkitehtuurin museo

Elvytetään perinteisiä tekniikoita ympäristöystävällisessä kaupungissa

Maa:
Type of project :
Size of city/region:
Museum of Urban Wooden Architecture in Vilnius, Lithuania

Keskeisiä tietoja

Arkkitehtitoimistot: JSC Vilniaus Planas

Päärahoittaja: Vilnan kunta

Valmistumisvuosi: 2022

Materiaalit: puu

Pinta-ala: 1281 m2

Käytettävissä oleva lattiapinta-ala 242 m2

Palkinnot: Euroopan kulttuuriperintöpalkinto 2022

Taustatietoja kaupungista/alueesta

Vilna on määrittänyt ”Kymmenen periaatetta laadukkaan arkkitehtuurin luomiseksi Vilnaan”. Periaatteet ovat tärkeitä kaupungin tulevaisuuden imagon luomiseksi ja tulevan elämänlaadun kannalta. Kaksi näistä periaatteista koskevat historiallisten rakennusten ja kulttuuriperintökohteiden suojelemista ja uudelleenkäyttöä, ja kaupungin kehittämisessä kehotetaan ottamaan huomioon kestävyys.

Vilnan vanhin historiallinen esikaupunki Užupis määriteltiin ensisijaiseksi alueeksi Vilnan kaupungin yleiskaavassa ja Vilnan vanhan kaupungin hallintasuunnitelmassa. Siellä on hieno esimerkki puuarkkitehtuurin perintökohteesta: talo Polockokadun numerossa 52. Sitä pidetään yhtenä kauneimmista historiallisista puurakennuksista Vilnassa, mutta se on ollut hylättynä vuosikymmeniä ja joutunut siksi huomattavan huonoon kuntoon.

Vuonna 2019 Vilnan kunta päätti kuitenkin restauroida rakennuksen ja perustaa uuden kulttuurilaitoksen, puurakenteisen kaupunkiarkkitehtuurin museon kulttuuri-infrastruktuuriksi, joka mukailee nyky-yhteiskunnan tarpeita.

Ratkaisu

Talo on rakennettu 1800-luvulla, ja se on hyvä esimerkki puurakenteisesta kaupunkiarkkitehtuurista, sillä talon julkisivussa on ainutlaatuisia puuleikkauksia.

Monialainen kirvesmiehistä, polykromaattisuuden (monivärisyyden) tutkijoista ja restauroijista koostunut tiimi teki restaurointityöt ja pyrki säilyttämään rakennuksen autenttisuuden. Alkuperäisistä ulkopuolisista koriste-elementeistä säilytettiin 80 prosenttia ja autenttisista seinistä ja rakenteista 70 prosenttia. Uusien materiaalien käyttöä rajoittaakseen tiimi käytti elementtejä muista puretuista puurakennuksista, silloin kun alkuperäisen talon osia ei voitu hyödyntää.

Sisäseinien koristeet säilytettiin ja restaurointiin osittain moniväritutkimustulosten mukaisesti.

Puurakenteisen kaupunkiarkkitehtuurin museo edistää puuarkkitehtuuria kestävänä ympäristöystävällisenä ratkaisuna ja nykykaupungin olennaisena osana. Museossa on näyttely, jossa yhdistetään puurakenteisen kaupunkiarkkitehtuurin menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus, sekä paikallisten taiteilijoiden töitä ja Vilnan taideakatemian opiskelijoiden ja tutkinnonsuorittajien töitä.

Museo on perustanut myös neuvontakeskuksen, jolla on tietokanta käsityöläisistä. Keskus antaa Vilnassa sijaitsevien puurakennusten omistajille ja asukkaille neuvontaa, jotta nämä oppivat hoitamaan ja suojelemaan kotejaan kestävällä ja historian huomioon ottavalla tavalla.

Talon peruskorjaus inspiroi toteuttamaan samanlaisen hankkeen Šnipiškėsissä. Se on myös Vilnan lähiö, ja sinne suunnitellaan historiallisen ja nykyaikaisen puuarkkitehtuurin kokeellista keskusta.

Hyvän laadun kriteerit (kokonaisuus, paikallisidentiteetti, monimuotoisuus, kauneus)

Kaupunki ja puurakenteisen kaupunkiarkkitehtuurin museo ovat onnistuneet historiallisen puutalon kestävässä restauroinnissa ja myönteisen tunnettuuden aikaansaamisessa. Näin on annettu esimerkki koko maalle ja laajemmalle Baltian alueelle.

Museo pyrkii toiminnallaan lisäämään tietoisuutta puurakenteisen arkkitehtuuriperinnön estetiikasta ja nykyisestä käytöstä asukkaiden ja vierailijoiden joukossa. Historialliset puurakenteeseen perustuvat rakennukset on tuotu takaisin katukuvaan.

Museo on julkaissut luettelon Vilnan puuarkkitehtuurin alkuperäisistä osista ja järjestänyt kaksi kansainvälistä konferenssia: toisen puurakenteisesta nykyarkkitehtuurista (vuonna 2022) ja toisen puurakenteisesta arkkitehtuuriperinnöstä kaupungeissa (vuonna 2023).

Museosta on sen avaamisesta lähtien tullut alueen ihmisten kohtaamispaikka. Neuvontakeskus on jo auttanut noin sataa kansalaista puurakennusten ylläpidossa ja restauroinnissa.

Talo on myös taiteellisesti arvokas, sillä siinä on säilynyt autenttisia materiaaleja ja muotoja 1800-luvun lopulta. Ainutlaatuinen koristelu erottaa talon muista saman ajan puurakenteisista asuinrakennuksista ja saa talon vaikuttamaan esikaupunkialueen asuintalolta.

Museo on paikalla suojeltu esimerkki puuarkkitehtuurin perinnöstä, joka lujittaa Užupisin visuaalista identiteettiä. Talo on laajasti tunnettu ja rakastettu vilnalaisten keskuudessa.

Suunnittelu ja hallinto 

Kuusi edustajaa Vilnan kunnan kulttuuriosastolta, kulttuuriperinnön suojeluosastolta ja hankehallinnon osastolta

Vilnan muinaismuistomuseoiden linjajohtaja

kolme henkilöstön jäsentä puurakenteisen kaupunkiarkkitehtuurin museosta

JSC Vilniaus vystymo kompanija ‑yhtiö huolehti teknisestä valvonnasta.

Budjetti ja rahoitus 

Hankkeen kokonaisarvo on 1 183 597 euroa, josta Euroopan unioni rahoitti 506 991,18 euroa (Euroopan unionin varojen investoinnin toimintaohjelman painopiste 7: Laadukkaiden työpaikkojen edistäminen ja osallistuminen työmarkkinoille) ja Vilnan kunta 676 606,63 euroa.

Siirrettävissä olevat ideat

  1. Sijoitetaan huomattavan paljon aikaa ja resursseja dokumentaatioon ja tutkimukseen, arkkitehtoniset arvioinnit, arkistotutkimukset ja kartoitukset paikalla mukaan luettuina. Näin varmistetaan, että hanke on yhdenmukainen rakennuksen alkuperäisen suunnittelun ja kulttuurisen merkityksen kanssa.
  2. Aloitetaan yhteistyökumppanuuksia taitavien käsityöläisten ja kulttuuriperintöasiantuntijoiden kanssa. Heillä on oltava kulttuuriperinnön suojelutodistukset sekä asiantuntemusta perinteisessä rakentamisessa ja käsityötekniikoissa autenttisuuden säilyttämiseksi restauroinnin aikana.
  3. Asetetaan etusijalle kestävyys ja autenttisuus käyttämällä olemassa olevia materiaaleja ja minimoimalla uusien elementtien käyttöönotto. Pyritään luomaan tasapaino suojelun ja modernien vaatimusten välillä varmistamalla, että rakennus pysyy toimivana ja samalla uskollisena historiallisille ja kulttuurisille juurilleen.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä puurakenteisen kaupunkiarkkitehtuurin museoon sähköpostitse.