Skip to main content

Culture and Creativity

Στοιχεία για τον πολιτιστικό τομέα

Η ΕΕ διαθέτει ισχυρούς και δυναμικούς κλάδους του πολιτισμού και δημιουργίας. Οι κλάδοι αυτοί δεν έχουν ζωτική σημασία μόνο για την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αύξηση της ελκυστικότητας της Ευρώπης διεθνώς. Συγκαταλέγονται στους πιο δυναμικούς τομείς της ηπείρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας απασχολούν 8,7 εκατ. άτομα στην ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,8 % του συνολικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ και αντιπροσωπεύει 1,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Στατιστικές της ΕΕ για τον πολιτισμό

Τα τελευταία χρόνια η Eurostat παρήγαγε μια εκτενή βάση δεδομένων για τον πολιτισμό. Τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία διατίθενται στον ιστότοπο της Eurostat: Στατιστικές της ΕΕ για τον πολιτισμό. Ο «Οδηγός για τις στατιστικές της Eurostat για τον πολιτισμό (Guide to Eurostat culture statistics) » του 2018 συνοψίζει τις εργασίες αυτές, περιγράφοντας τους διάφορους τομείς των στατιστικών στοιχείων για τον πολιτισμό που είναι διαθέσιμα στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτισή τους. Ωστόσο, εξακολουθούν να λείπουν στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ για πολλούς δείκτες και τομείς.

Επιπλέον, δεν αναφέρονται στην Eurostat όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο κρατών μελών, καθώς δεν καλύπτονται από υποχρεωτικές στατιστικές έρευνες της ΕΕ.

Χρησιμοποίηση στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής

Τα ακριβή στατιστικά στοιχεία για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας συμβάλλουν στο έργο της Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό αποτελεσματικών μέτρων για την υποστήριξη των κλάδων αυτών και την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών της ΕΕ.

Οι στατιστικές είναι επίσης απαραίτητες για τους επαγγελματίες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας· ένα από τα εμπόδια στη χρηματοδότηση είναι η έλλειψη επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων για τον κλάδο. Η έλλειψη δεδομένων περιορίζει την ικανότητα των πολιτιστικών οργανισμών, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση από επενδυτές και ιδρύματα.

Εκτός από τις τακτικές εργασίες της Eurostat για τις στατιστικές στον τομέα του πολιτισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε ή ανέθεσε διάφορες μελέτες που συμβάλλουν στην οριοθέτηση της πολυπλοκότητας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας και της συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ:

Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης «Η μουσική κινεί την Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης δύο μελέτες που επικεντρώνονται ειδικά στον τομέα της μουσικής, τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της αγοράς για τον εν λόγω τομέα και τα στατιστικά κενά.

Επόμενα στάδια

Παράλληλα με τις τακτικές εργασίες της Eurostat για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων στατιστικών στοιχείων για τον πολιτισμό σε ετήσια βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει επίσης συμπληρωματικές πηγές για την κάλυψη των κενών στα δεδομένα σε επίπεδο ΕΕ. Αναλύοντας συγκεκριμένους τομείς του πολιτισμού, συγκεκριμένα της μουσικής, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και του βιβλίου, και μέσα από τη συνεχή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, η Επιτροπή στοχεύει στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, στη διαμόρφωση μιας βάσης τεκμηρίων για τη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία με εκπροσώπους των κλάδων.