Skip to main content

Culture and Creativity

Podaci o kulturnom sektoru

EU ima jake i dinamične kulturne i kreativne industrije. One su važne za kulturnu raznolikost Europe, jačanje socijalne kohezije i povećanje privlačnosti Europe na međunarodnoj razini te su među najdinamičnijim europskim sektorima. Prema podacima Eurostata, u kulturnim i kreativnim industrijama u EU-u zaposleno je 8,7 milijuna ljudi, što je 3,8 % ukupne radne snage u EU-u i uključuje 1,2 milijuna poduzeća.

Statistika EU-a o kulturi

Eurostat je proteklih godina izgradio opsežnu bazu podataka o kulturi. Najnoviji dostupni statistički podaci mogu se pronaći na internetskim stranicama Eurostata: Statistika EU-a o kulturi. U Vodiču za Eurostatove statistike u području kulture iz 2018. sažeto se opisuju razna područja statistika o kulturi dostupnih na razini EU-a te metodologija koja je upotrijebljena za izradu statistika. Međutim, za mnoge pokazatelje i sektore još uvijek nedostaju podaci na razini EU-a.

Nadalje, Eurostatu se ne dostavljaju svi podaci dostupni na razini država članica jer nisu obuhvaćeni obveznim EU-ovim statističkim istraživanjima.

Upotreba podataka za razvoj relevantnih politika

Točni statistički podaci o kulturnim i kreativnim sektorima pomažu Komisiji u utvrđivanju djelotvornih mjera za potporu tim sektorima i razvijanju relevantnih politika EU-a.

Statistički podaci potrebni su i osobama zaposlenima u kulturnim i kreativnim sektorima: nepotpunost i nepouzdanost podataka u tom sektoru otežavaju pristup financijskim sredstvima. Taj nedostatak podataka ograničava sposobnost kulturnih organizacija, posebno malih i srednjih poduzeća (MSP), da osiguraju financijska sredstva ulagača i institucija.

Uz redovni rad Eurostata na statistici o kulturi, Europska komisija provela je ili naručila nekoliko studija koje pridonose prepoznavanju složenosti kulturnih i kreativnih sektora i njihova doprinosa gospodarskom rastu EU-a:

U okviru pripremnog djelovanja „Glazba pokreće Europu” (eng. Music Moves Europe) Europska komisija objavit će i dvije studije usmjerene na glazbeni sektor, najnovije podatke o tržištu u tom sektoru i statističke nedostatke.

Daljnji koraci

Usporedno s redovnim radom Eurostata na godišnjem ažuriranju postojećih statistika o kulturi Europska komisija razmotrit će i dodatne izvore kako bi se prikupili podaci koji nedostaju na razini EU-a. Analizom određenih kulturnih sektora – glazbe, europske baštine i knjiga – te stalnom suradnjom s državama članicama EU-a, međunarodnim organizacijama i relevantnim dionicima Komisija nastoji utvrditi dodatne najbolje prakse, izgraditi bazu dokaza za oblikovanje politike i surađivati s predstavnicima iz cijelog sektora.