Skip to main content

Culture and Creativity

Date privind sectorul cultural

UE are industrii culturale și creative puternice și dinamice. Acestea nu sunt doar esențiale pentru diversitatea culturală a Europei, sporirea coeziunii sociale și a atractivității Europei pe plan internațional, ci se numără și printre cele mai dinamice sectoare ale continentului. Conform datelor Eurostat, 8,7 milioane de persoane din UE își desfășoară activitatea în industriile culturale și creative, echivalentul a 3,8 % din forța de muncă totală din UE, reprezentând 1,2 milioane de întreprinderi.

Statisticile UE în domeniul culturii

În ultimii ani, Eurostat a elaborat o bază de date cuprinzătoare în domeniul culturii. Cele mai recente statistici sunt disponibile pe site-ul Eurostat: Statisticile UE în domeniul culturii. „Ghidul statisticilor Eurostat în domeniul culturii” din 2018 sintetizează aceste date, descriind diferitele domenii ale statisticilor privind cultura disponibile la nivelul UE, precum și metodologia utilizată pentru elaborarea acestora. Cu toate acestea, încă lipsesc date la nivelul UE pentru mulți indicatori și multe sectoare.

În plus, nu toate datele disponibile la nivelul statelor membre sunt raportate către Eurostat, deoarece acestea nu sunt acoperite de anchetele statistice obligatorii la nivelul UE.

Utilizarea datelor pentru elaborarea de politici relevante

Informațiile statistice exacte privind sectoarele culturale și creative contribuie la activitatea Comisiei de identificare a unor măsuri eficace de sprijinire a acestor sectoare și de elaborare a politicilor relevante ale UE.

De asemenea, statisticile sunt esențiale pentru profesioniștii din domeniul culturii și creației; unul dintre obstacolele aflate în calea finanțării este lipsa de date suficiente și fiabile în acest sector. Această lipsă a datelor limitează capacitatea organizațiilor culturale, în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), de a obține finanțare din partea investitorilor și a instituțiilor.

Pe lângă activitatea obișnuită a Eurostat privind statisticile în domeniul culturii, Comisia Europeană a elaborat sau a comandat mai multe studii care contribuie la evidențierea complexității sectoarelor culturale și creative și a contribuției acestora la creșterea economică a UE:

În cadrul acțiunii pregătitoare „Muzica mișcă Europa”, Comisia Europeană va publica, de asemenea, două studii axate în special pe sectorul muzical, pe cele mai recente date și pe lacunele statistice de pe această piață.

Etapele următoare

În paralel cu activitatea obișnuită a Eurostat de actualizare anuală a statisticilor existente în domeniul culturii, Comisia Europeană va analiza, de asemenea, surse suplimentare pentru a completa lacunele în materie de date la nivelul UE. Prin analizarea anumitor sectoare culturale – și anume muzica, patrimoniul european și cărțile – și prin cooperarea continuă cu statele membre ale UE, cu organizațiile internaționale și cu părțile interesate relevante, Comisia urmărește să identifice în continuare cele mai bune practici, să creeze baza de date concrete pentru elaborarea politicilor și să colaboreze cu reprezentanții din cadrul sectorului.