Skip to main content

Culture and Creativity

Gegevens over de culturele sector

De EU heeft een sterke en levendige culturele en creatieve sector. Deze is niet alleen essentieel voor de culturele diversiteit van Europa en het versterken van de sociale cohesie, maar maakt Europa ook aantrekkelijker op internationaal niveau, het is ook een van de meest dynamische sectoren van het continent. Volgens cijfers van Eurostat bieden de culturele en de creatieve sector werk aan 8,7 miljoen mensen in de EU, wat overeenkomt met 3,8% van de totale beroepsbevolking en 1,2 miljoen ondernemingen.

Culturele statistieken in de EU

De voorbije jaren stelde Eurostat een uitgebreide databank samen over cultuur. De meest recente beschikbare statistieken zijn te vinden op de website van Eurostat: culturele statistieken in de EU. De gids inzake culturele statistieken van Eurostat uit 2018 geeft een overzicht van deze werkzaamheden en beschrijft de verschillende sectoren waarvoor culturele statistieken op EU-niveau beschikbaar zijn, alsook de methodologie die voor de samenstelling ervan is gebruikt. Voor veel indicatoren en sectoren ontbreken er echter nog steeds gegevens op EU-niveau.

Bovendien worden niet alle gegevens die op het niveau van de lidstaten beschikbaar zijn, aan Eurostat gerapporteerd, aangezien zij niet onder de verplichte statistische enquêtes van de EU vallen.

Gebruik van gegevens voor de ontwikkeling van beleid

Accurate statistische informatie over de culturele en creatieve sector draagt bij tot doeltreffende steunmaatregelen en tot de ontwikkeling van EU-beleid.

Statistieken zijn ook essentieel voor culturele en creatieve professionals; het gebrek aan toereikende en betrouwbare gegevens in de sector vormt een van de belemmeringen voor financiering. Daardoor zijn culturele organisaties, en met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), minder goed in staat financiering aan te trekken van investeerders en instellingen.

Naast de reguliere werkzaamheden van Eurostat op het gebied van culturele statistieken heeft de Europese Commissie verschillende studies opgesteld of besteld die de complexiteit van de culturele en creatieve sector en hun bijdrage aan de economische groei van de EU in kaart brengen:

Als onderdeel van de voorbereidende actie “Music Moves Europe” zal de Europese Commissie ook twee studies publiceren die specifiek gericht zijn op de muzieksector, met de meest recente marktgegevens en lacunes in de statistieken voor deze sector.

Volgende stappen

Parallel met de reguliere jaarlijkse actualisering van de culturele statistieken door Eurostat, zal de Europese Commissie ook zoeken naar aanvullende bronnen om de ontbrekende gegevens op EU-niveau op te vullen. Door specifieke culturele sectoren – muziek, Europees erfgoed en boeken – te analyseren en de samenwerking met de Europese lidstaten, internationale organisaties en belanghebbenden voort te zetten, streeft de Commissie ernaar beste praktijken verder in kaart te brengen, de empirische basis voor beleid te versterken en samen te werken met vertegenwoordigers uit de hele sector.