Skip to main content

Culture and Creativity

A kulturális ágazatra vonatkozó adatok

Az EU erős és pezsgő kulturális és kreatív ágazatokkal rendelkezik. Ezek az ágazatok nemcsak a kulturális sokszínűség, a társadalmi kohézió és Európa nemzetközi vonzerejének növelése szempontjából elengedhetetlenek, hanem gazdasági jelentőségük tekintetében is, hiszen a kontinens legdinamikusabb ágazatai közé tartoznak. Az Eurostat adatai szerint a kulturális és kreatív iparágak összesen mintegy 8,7 millió embert foglalkoztatnak az EU-ban, ami a teljes uniós munkaerő 3,8%-ának felel meg, és 1,2 millió vállalkozást ölel fel.

Uniós kulturális statisztikák

Az Eurostat az elmúlt években kiterjedt kulturális adatbázist hozott létre. A legújabb rendelkezésre álló statisztikák elérhetők az Eurostat tematikus felületén. Az Eurostat kulturális statisztikákhoz készült útmutatójának 2018-as kiadása összefoglalóan ismerteti az uniós szinten rendelkezésre álló, különböző területeket érintő kulturális statisztikákat és az összegyűjtésükhöz használt módszereket. Sok mutató és ágazat esetében továbbra is hiányoznak az uniós szintű adatok.

Továbbá az illetékes tagállami szervek nem jelentenek minden, országos szinten rendelkezésre álló adatot az Eurostatnak, mivel azokra nem terjednek ki a kötelező uniós statisztikai felmérések.

Az adatok felhasználása a releváns szakpolitikák kidolgozásához

A kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó pontos statisztikai információk hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bizottság azonosítani tudja az említett ágazatok támogatására szolgáló hatásos intézkedéseket, és releváns uniós szakpolitikákat dolgozzon ki.

A statisztikák a kulturális és kreatív szakemberek számára is alapvető fontosságúak: a finanszírozás egyik akadálya, hogy nem áll rendelkezésre elegendő és megbízható adat az ágazaton belül. A kulturális szervezetek – különösen a kis- és középvállalkozások – az adatok hiánya miatt korlátozott mértékben tudnak befektetői és intézményi finanszírozáshoz jutni.

Az Eurostat kulturális statisztikákkal kapcsolatos rendszeres munkája mellett az Európai Bizottság készített, illetve készíttetett néhány tanulmányt a témában. Ezek a tanulmányok segítenek megérteni a kulturális és kreatív ágazatok különböző vetületeit, és ismertetik, hogyan járulnak hozzá ezek a tevékenységek az EU gazdasági növekedéséhez:

Az Európai Bizottság „A zene mozgatja Európát” előkészítő intézkedése részeként közzé fog tenni két tanulmányt, amelyek különös figyelmet szentelnek a zenei ágazatnak, valamint az ahhoz kapcsolódó legfrissebb piaci adatoknak, és az ágazatban tetten érhető statisztikai hiányosságoknak.

A következő lépések

Az Európai Bizottság az Eurostat meglévő kulturális statisztikák naprakésszé tételével kapcsolatos rendszeres éves munkájával párhuzamosan meg fogja vizsgálni, milyen kiegészítő forrásokból lehetne pótolni az uniós szinten jelentkező adathiányt. A Bizottság az egyes kulturális ágazatok – nevezetesen a zene, az európai örökség és a könyvkiadás – elemzésével, valamint az európai tagállamokkal, a nemzetközi szervezetekkel és a releváns érdekelt felekkel zajló folyamatos együttműködés révén arra törekszik, hogy még több bevált gyakorlatot azonosítson, bővítse a szakpolitikákat megalapozó tények körét, és párbeszédet folytasson az ágazat képviselőivel.