Skip to main content

Culture and Creativity

A kulturális ágazatra vonatkozó adatok

Az EU erős és pezsgő kulturális és kreatív ágazatokkal rendelkezik. Ezek nemcsak Európa kulturális sokszínűsége, a társadalmi kohézió fokozása és Európa nemzetközi vonzerejének növelése szempontjából elengedhetetlenek. A kontinens legdinamikusabb ágazatai közé tartoznak. Az Eurostat adatai szerint a kulturális és kreatív iparágak 8,7 millió embert foglalkoztatnak az EU-ban, ami a teljes uniós munkaerő 3,8%-ának felel meg, és 1,2 millió vállalkozást ölel fel.

Uniós kulturális statisztikák

Az Eurostat az elmúlt években kiterjedt kulturális adatbázist hozott létre. A legújabb rendelkezésre álló statisztikák az Eurostat honlapján elérhetők: Uniós kulturális statisztikák. Az „Útmutató az Eurostat kulturális statisztikáihoz” 2018-as kiadása összefoglalja ezt a munkát, és ismerteti az uniós szinten rendelkezésre álló, különböző területeket érintő kulturális statisztikákat, valamint az összegyűjtésükhöz használt módszertant. Ugyanakkor számos mutató és ágazat esetében továbbra is hiányoznak az uniós szintű adatok.

Nem minden tagállami szinten rendelkezésre álló adatot jelentenek továbbá az Eurostatnak, mivel azokra nem terjednek ki a kötelező uniós statisztikai felmérések.

Az adatok felhasználása a releváns szakpolitikák kidolgozásához

A kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó pontos statisztikai információk hozzájárulnak a Bizottság azon törekvéseihez, hogy hatásos intézkedéseket azonosítson az említett ágazatok támogatásához, és releváns uniós szakpolitikákat dolgozzon ki.

A statisztikák a kulturális és kreatív szakemberek számára is alapvető fontosságúak: a finanszírozás egyik akadálya, hogy nem áll rendelkezésre elegendő és megbízható adat az ágazaton belül. A kulturális szervezetek – különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) – az adatok hiánya miatt korlátozott mértékben tudnak befektetői és intézményi finanszírozáshoz jutni.

Az Eurostat kulturális statisztikákkal kapcsolatos rendszeres munkája mellett az Európai Bizottság számos tanulmányt készített vagy készíttetett megbízás keretében. A tanulmányok segítséget nyújtanak a kulturális és kreatív ágazatok összetettségének körvonalazásában, valamint az EU gazdasági növekedéséhez való hozzájárulásuk ismertetésében:

Az Európai Bizottság A zene mozgatja Európa előkészítő intézkedése részeként két tanulmányt is közzé fog tenni, amelyek különös figyelmet szentelnek a zenei ágazatnak, valamint az ahhoz kapcsolódó legfrissebb piaci adatoknak, és az ágazatban megfigyelhető statisztikai hiányosságoknak.

A következő lépések

Az Európai Bizottság az Eurostat meglévő kulturális statisztikák naprakésszé tételével kapcsolatos rendszeres éves munkájával párhuzamosan az uniós szintű adathiányok pótlására alkalmas kiegészítő forrásokat is meg fogja vizsgálni. A Bizottság az egyes kulturális ágazatok – nevezetesen a zene, az európai örökség és a könyvkiadási szektor – elemzésével, valamint az európai tagállamokkal, a nemzetközi szervezetekkel és a releváns érdekelt felekkel zajló folyamatos együttműködés révén arra törekszik, hogy még több bevált gyakorlatot azonosítson, bővítse a szakpolitikákat megalapozó tények halmazát, és párbeszédet folytasson az ágazat képviselőivel.