Skip to main content

Culture and Creativity

Data vedrørende kultursektoren

EU har stærke og dynamiske kulturelle og kreative industrier. De har stor betydning for Europas kulturelle mangfoldighed, den sociale samhørighed og for at gøre Europa attraktivt i internationale sammenhænge. Samtidig er de blandt kontinentets mest dynamiske sektorer. Ifølge tal fra Eurostat beskæftiger de kulturelle og kreative industrier 8,7 millioner mennesker i EU, svarende til 3,8 % af EU's arbejdsstyrke, og de repræsenterer 1,2 mio. virksomheder.

EU-statistik over kulturområdet

Eurostat har i løbet af de seneste år etableret en omfattende database med oplysninger om kultursektoren. De nyeste statistikker findes på Eurostats hjemmeside: EU-statistik over kulturområdet. Vejledningen "Guide to Eurostat culture statistics" fra 2018 rummer en oversigt og beskriver de forskellige typer af statistikker over kulturområdet, der er tilgængelige på EU-niveau samt den anvendte metode til udarbejdelse af statistikkerne. Der mangler dog stadig data på EU-niveau for mange indikatorer og sektorer.

Det er ikke alle data, der er tilgængelige på landeniveau i EU-landene, der indberettes til Eurostat, da de ikke indgår i de obligatoriske statiske EU-undersøgelser.

Data som grundlag for udvikling af relevant politik

Præcise statistiske oplysninger om de kulturelle og kreative sektorer indgår i Kommissionens arbejde med at identificere effektive tiltag til støtte for sektorerne og danner grundlag for udvikling af relevant EU-politik.

Statistikkerne er også væsentlige for dem, der arbejder i de kulturelle og kreative sektorer. En af hindringerne for at finde tilstrækkelig finansiering er manglen på fyldestgørende og pålidelige data om sektorerne. Manglen på data begrænser kulturorganisationernes arbejde, især de små og mellemstore virksomheder, med at sikre finansiering fra investorer og institutioner.

Ud over Eurostats regelmæssige statistikker om kulturområdet har Europa-Kommissionen udarbejdet eller fået udarbejdet en række undersøgelser, der er med til at tegne et billede af kompleksiteten i de kulturelle og kreative sektorer og deres bidrag til den økonomiske vækst i EU:

Som en del af forberedelserne til projektet Music Moves Europe udgiver Europa-Kommissionen to undersøgelser med særligt fokus på musiksektoren, de nyeste markedsdata samt manglen på statistiske data.

Næste skridt

Parallelt med Eurostats årlige opdateringer af de eksisterende statistikker for kultursektoren undersøger Europa-Kommissionen også andre kilder, som kan supplere med de data, der mangler på EU-niveau. Ved at lave analyser af de enkelte kultursektorer – musik, Europas kulturarv og bøger – og gennem et løbende samarbejde med EU-landene, internationale organisationer og relevante interessenter ønsker Europa-Kommissionen at fastlægge bedste praksis, opbygge et evidensgrundlag for de politiske beslutninger og inddrage repræsentanter fra hele sektoren.