Skip to main content

Culture and Creativity

Cluster beleidsondersteuning

Een gemeenschappelijke Europese aanpak van de belangrijkste audiovisuele beleidskwesties is van essentieel belang om de Europese interne markt voor audiovisuele werken te consolideren.

Ondersteuning van de audiovisuele sector

Het doel van de cluster beleidsondersteuning van het onderdeel Media is het bevorderen van een holistisch Europees audiovisueel beleid door middel van

  • dialoog over regelgeving
  • uitwisseling van analyses en gegevens
  • toekomstgerichte informatie over trends
  • overleg met belanghebbenden
  • promotie en activiteiten die het bereik verhogen

Bevorderen van belangrijk EU-beleid via de cluster beleidsondersteuning

Bij deze cluster ligt de nadruk vooral op

  • het volledig benutten van de mogelijkheden van de digitale transformatie tijdens de uitvoering van projecten
  • het vergroenen van de sector en het bevorderen van inclusie, gelijkheid, diversiteit en participatie

Meer informatie over de aanvraagprocedure

Tagged in:  Creatief Europa