Skip to main content

Culture and Creativity

Cluster beleidsondersteuning

Punaises in de vorm van de Europese vlag op een wereldbol

Een gemeenschappelijke Europese aanpak van de belangrijkste audiovisuele beleidskwesties is van essentieel belang om de Europese interne markt voor audiovisuele werken te consolideren.  

Steun voor de audiovisuele sector

De cluster beleidsondersteuning beoogt een holistisch Europees audiovisueel beleid te promoten via:

  • een dialoog over regelgeving
  • de uitwisseling van analysen en gegevens
  • toekomstgerichte informatie over trends
  • overleg met belanghebbenden
  • activiteiten op het gebied van promotie en voorlichting

Specifieke steunmaatregelen en de doelstellingen ervan

Informatie

Via deze cluster financiert Creatief Europa studies over toekomstige trends binnen het audiovisuele ecosysteem in nauwe samenwerking met het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector en de Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten.

Informatie- en voorlichtingscampagnes voor het publiek

De steun voor Europese prijzen (bijvoorbeeld de European Film Award en de Lux Audience Award van het Europees Parlement) en voor cinematografisch erfgoed wil een breed internationaal publiek bekend maken met Europese glansprestaties van vroeger en nu.

Het programma MEDIA van Creatief Europa kent subsidies toe na vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, die op het portaal “Funding and Tender Opportunities” van de Europese Commissie worden gepubliceerd. Let op: oproepen tot het indienen van voorstellen zijn gebonden aan deadlines. De subsidies kunnen een jaarlijkse of tweejaarlijkse frequentie hebben. Belangstellenden moeten het actuele werkprogramma raadplegen om op de beschikbare subsidies te anticiperen.

Tagged in:  Creatief Europa