Skip to main content

Culture and Creativity

Policystöd

Det behövs en gemensam strategi för de viktigaste policyfrågorna för att stärka den inre marknaden för den audiovisuella sektorn.

Policystöd för den audiovisuella sektorn

De här insatserna ska främja ett helhetsgrepp inom den audiovisuella politiken i EU genom

  • dialog om regelverket
  • utbyte av analyser och data
  • omvärldsbevakning och trendspaning
  • samråd med intressenter
  • marknadsföring och utåtriktad verksamhet.

Bidra till viktiga EU-mål

Ett viktigt mål för policystödet är att

  • fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter vid genomförande av projekt
  • göra branschen mer miljövänlig och främja delaktighet, jämlikhet, mångfald och deltagande.

Läs mer om hur du söker

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Tagged in:  Creative Europe