Skip to main content

Culture and Creativity

Policystöd

Knappnålar i form av EU-flaggan på en jordglob

Det behövs en gemensam strategi för de viktigaste policyfrågorna för att stärka den inre marknaden för den audiovisuella sektorn.  

Policystöd för den audiovisuella sektorn

De här insatserna ska främja ett helhetsgrepp inom den audiovisuella politiken i EU genom

  • dialog om regelverket
  • utbyte av analyser och data
  • omvärldsbevakning och trendspaning
  • samråd med intressenter
  • marknadsföring och utåtriktad verksamhet.

Särskilda stödåtgärder och mål

Trendanalys

Kreativa Europa finansierar studier om framtida trender inom sektorn i nära samarbete med Europeiska audiovisuella observationsorganet och den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster.

Policysamarbete med EU-länderna

Kreativa Europa underlättar informationsutbyte när det gäller tillgång till finansiering, den digitala och gröna omställningen, mångfald och tillämpningen av direktivet om audiovisuella medietjänster.

Publikåtgärder och upplysningskampanjer

Stödet till filmarvet och till europeiska priser som det europeiska filmpriset och Europaparlamentets Lux-publikpris ska sprida europeiska guldkorn till en bredare publik i många länder.

Bidragen delas ut efter ansökningsomgångar som utlyses på kommissionens portal för bidrag och upphandlingar med särskilda ansökningsdagar. Bidragen kan delas ut en eller två gånger om året så titta alltid i arbetsprogrammet för att se vilka bidrag du kan söka.

Tagged in:  Kreativa Europa