Skip to main content

Culture and Creativity

Politikos rėmimo veiksmų grupė

ES vėliavos formos segtukai ant gaublio

Bendras Europos požiūris į pagrindinius audiovizualinės politikos klausimus yra būtinas siekiant įtvirtinti bendrąją Europos audiovizualinę rinką.  

Parama audiovizualinei pramonei

Politikos rėmimo veiksmų grupės tikslas – skatinti visuotinę Europos audiovizualinę politiką

  • kuriant dialogą reguliavimo klausimais;
  • dalijantis analize ir duomenimis;
  • pasitelkiant ateities perspektyvomis grindžiamą žvalgybos informaciją apie tendencijas;
  • konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis;
  • vykdant reklamavimo ir informavimo veiklą.

Konkretūs rėmimo veiksmai ir jų tikslai

Duomenų žvalgyba

Pagal šią veiksmų grupę programa „Kūrybiška Europa“ finansuojami audiovizualinės ekosistemos ateities tendencijų tyrimai, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos audiovizualine observatorija ir Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe.

Programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės MEDIA dotacijos skiriamos paskelbus konkurensinius kvietimus teikti pasiūlymus, kurie skelbiami Europos Komisijos finansavimo ir konkursų galimybių portale. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kvietimai teikti pasiūlymus turi pasiūlymų teikimo terminus ir nėra nuolat skelbiami. Pirmiau minėtos dotacijos gali būti teikiamos kasmet arba dukart per metus. Norėdami sužinoti, kokias dotacijas jie galėtų gauti, susidomėję paramos gavėjai turi pasižiūrėti galiojančią darbo programą.

Tagged in:  „Kūrybiška Europa“