Skip to main content

Culture and Creativity

Policy support cluster (działania polityczne)

Pinezki tworzące kształt flagi UE na kuli ziemskiej

Wspólne europejskie podejście do głównych zagadnień polityki audiowizualnej ma zasadnicze znaczenie dla konsolidacji europejskiego jednolitego rynku audiowizualnego.  

Wspieranie przemysłu audiowizualnego

Celem klastra wspierającego działania polityczne w ramach komponentu MEDIA jest promowanie całościowej europejskiej polityki audiowizualnej poprzez:

  • dialog regulacyjny
  • wymianę analiz i danych
  • wybiegające w przyszłość informacje na temat trendów
  • konsultacje z zainteresowanymi stronami
  • działania promocyjne i informacyjne.

Dotacje z komponentu MEDIA przyznawane są na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków publikowanych w portalu Komisji Europejskiej poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach. Należy pamiętać, że zaproszenia do składania wniosków są organizowane w konkretnych terminach. Dotacje mogą być przyznawane co roku lub co pół roku. Zainteresowane osoby mogą sprawdzić, o jakie dotacje mogą się ubiegać, w obowiązującym programie prac.

Tagged in:  Kreatywna Europa