Skip to main content

Culture and Creativity

Sklop za podporo politiki

Bucike v obliki zastave EU na globusu

Skupen evropski pristop h glavnim vprašanjem avdiovizualne politike je bistvenega pomena za utrditev evropskega enotnega avdiovizualnega trga.  

Podpiranje avdiovizualne industrije

Cilj sklopa za podporo politiki je spodbujati celostno evropsko avdiovizualno politiko z:

  • regulativnim dialogom;
  • izmenjavo analiz in podatkov;
  • v prihodnost usmerjenimi informacijami o trendih;
  • posvetovanjem z deležniki;
  • promocijskimi dejavnostmi in dejavnostmi ozaveščanja.

Posebni podporni ukrepi in njihovi cilji

Zbiranje podatkov

V okviru tega sklopa Ustvarjalna Evropa financira študije o prihodnjih trendih avdiovizualnega ekosistema v tesnem sodelovanju z Evropskim avdiovizualnim observatorijem in skupino evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske storitve.

Dejavnosti ozaveščanja občinstva in kampanje ozaveščanja

Namen podpore evropskim nagradam, kot sta evropska filmska nagrada in Lux – evropska filmska nagrada občinstva, ki jo podeljuje Evropski parlament, ter filmski dediščini je predstaviti sedanje in pretekle evropske bisere širokemu občinstvu prek meja.

Nepovratna sredstva MEDIA programa Ustvarjalna Evropa se dodelijo na podlagi konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov, objavljenih na portalu Evropske komisije za financiranje in razpise. Upoštevajte, da imajo razpisi za zbiranje predlogov roke za oddajo in niso stalno odprti. Zgoraj navedena nepovratna sredstva se lahko dodeljujejo vsako leto ali dvakrat letno, zainteresirani upravičenci pa bi se morali sklicevati na veljavni delovni program, da bi predvideli razpoložljiva nepovratna sredstva.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa