Skip to main content

Culture and Creativity

Sklop za podporo politiki

Skupen evropski pristop h glavnim vprašanjem avdiovizualne politike je bistvenega pomena za utrditev evropskega enotnega avdiovizualnega trga.

Podpiranje avdiovizualne industrije

Cilj sklopa za podporo politiki v okviru sklopa MEDIA je spodbujati celostno evropsko avdiovizualno politiko z:

  • regulativnim dialogom;
  • izmenjavo analiz in podatkov;
  • v prihodnost usmerjenimi informacijami o trendih;
  • posvetovanjem z deležniki;
  • promocijskimi dejavnostmi in dejavnostmi ozaveščanja.

Spodbujanje pomembnih politik EU prek sklopa za podporo politiki

V okviru tega sklopa je posebna pozornost namenjena:

  • polnemu izkoriščanju možnosti digitalne preobrazbe med izvajanjem projektov;
  • spodbujanju okolju prijaznejše industrije ter vključenosti, enakosti, raznolikosti in udeležbe.

Več informacij o postopku prijave

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa