Skip to main content

Culture and Creativity

Politiikkaa tukevat toimet

Nuppineuloja karttapallolla EU:n lipussa olevan tähtikuvion muodossa

Jotta Euroopan audiovisuaalialan sisämarkkinoiden toimintaa voidaan vahvistaa, on tärkeää, että eurooppalaista audiovisuaalipolitiikkaa kehitetään yhdenmukaisella tavalla.  

Tukea audiovisuaalialalle

Politiikan tukeminen -osa-alueen tavoitteena on vahvistaa yleiseurooppalaista audiovisuaalipolitiikkaa

  • lisäämällä sääntelyä koskevaa yhteistyötä
  • jakamalla analyysejä ja tietoja
  • kehittämällä tietämystä tulevaisuuden trendeistä
  • kuulemalla sidosryhmiä
  • lisäämällä menekinedistämistoimia.

Erityiset tukitoimet ja niiden tavoitteet

Tutkimukseen perustuva tieto

Luova Eurooppa -ohjelman politiikan tukemista koskevasta osa-alueesta rahoitetaan tutkimusta audiovisuaalialan ekosysteemin tulevista suuntauksista tiiviissä yhteistyössä Euroopan audiovisuaalialan seurantakeskuksen ja audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän kanssa.

Yleisötyö ja tiedotuskampanjat

Tukemalla eurooppalaisia palkintoja, kuten European Film Awards -palkintoja ja LUX – Euroopan parlamentin eurooppalaista yleisöelokuvapalkintoa, ja elokuvaperintöä pyritään esittelemään nykyisiä ja menneitä eurooppalaisia mestariteoksia laajalle yleisölle kaikkialla.

Luova Eurooppa -ohjelman Media-apurahat myönnetään Euroopan komission rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa julkaistavien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Ehdotuspyyntöjä ei kuitenkaan ole jatkuvasti avoinna, vaan niillä on tietyt hakuajat. Edellä mainittuja avustuksia voi hakea vuosittain tai puolivuosittain. Ennakkotietoa avustuksista ja hakuajoista löytyy voimassa olevasta työohjelmasta.

Tagged in:  Luova Eurooppa