Skip to main content

Culture and Creativity

Politiikkaa tukevat toimet

Jotta Euroopan audiovisuaalialan sisämarkkinoiden toimintaa voidaan vahvistaa, on tärkeää, että eurooppalaista audiovisuaalipolitiikkaa kehitetään yhdenmukaisella tavalla.

Tukea audiovisuaalialalle

Media-alaohjelmaan kuuluvan Politiikan tukeminen -osa-alueen tavoitteena on vahvistaa yleiseurooppalaista audiovisuaalipolitiikkaa

  • lisäämällä sääntelyä koskevaa yhteistyötä
  • jakamalla analyysejä ja tietoja
  • kehittämällä tietämystä tulevaisuuden trendeistä
  • kuulemalla sidosryhmiä
  • lisäämällä menekinedistämistoimia.

Tukea merkittäville EU-tason toimenpiteille

Politiikan tukemista koskevalla osa-alueella keskitytään erityisesti seuraaviin toimiin:

  • varmistetaan, että hankkeiden toteutuksessa on hyödynnetty kaikki digitaalisten ympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet
  • edistetään alan kestävyyttä sekä osallisuutta, tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallistumista.

Lisätietoa hakuprosessista

Tagged in:  Luova Eurooppa