Skip to main content

Culture and Creativity

Braisle na tacaíochta beartais

Tá cur chuige comhchoiteann Eorpach maidir leis na mórshaincheisteanna beartais closamhairc ríthábhachtach chun margadh aonair closamhairc na hEorpa a chomhdhlúthú.

Tacú leis an tionscal closamhairc

Is éard is aidhm do bhraisle na tacaíochta beartais den tsraith MEDIA beartas closamhairc Eorpach iomlánaíoch a chur chun cinn ar na bealaí seo a leanas:

  • idirphlé rialála
  • anailís agus sonraí a chomhroinnt
  • faisnéis réamhbhreathnaitheach faoi threochtaí
  • comhairliúchán le páirtithe leasmhara
  • gníomhaíochtaí cur chun cinn agus for-rochtana

Mórbheartais an Aontais a chur chun cinn trí bhraisle na tacaíochta beartais

Sa bhraisle seo, dírítear go háirithe ar:

  • lántairbhe a bhaint as na deiseanna a bhaineann leis an gclaochlú digiteach agus tionscadail á gcur chun feidhme
  • glasú an tionscail a chothú agus cuimsiú, comhionannas, éagsúlacht agus rannpháirtíocht a spreagadh

Tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta