Skip to main content

Culture and Creativity

Braisle na tacaíochta beartais

Bioráin i gcruth bhrat an Aontais Eorpaigh ar chruinneog

Tá cur chuige comhchoiteann Eorpach maidir leis na mórshaincheisteanna beartais closamhairc ríthábhachtach chun margadh aonair closamhairc na hEorpa a chomhdhlúthú.  

Tacú leis an tionscal closamhairc

Is éard is aidhm do bhraisle na tacaíochta beartais beartas closamhairc Eorpach iomlánaíoch a chur chun cinn ar na bealaí seo a leanas:

  • idirphlé rialála
  • anailís agus sonraí a chomhroinnt
  • faisnéis réamhbhreathnaitheach faoi threochtaí
  • comhairliúchán le páirtithe leasmhara
  • gníomhaíochtaí cur chun cinn agus for-rochtana

Gníomhaíochtaí tacaíochta sonracha agus a spriocanna

Intleacht shonraí

Tríd an mbraisle sin, maoiníonn Eoraip na Cruthaitheachta staidéir ar threochtaí amach anseo san éiceachóras closamhairc i ndlúthchomhar leis an bhFaireachlann Eorpach Chlosamhairc agus le Grúpa na Rialálaithe Eorpacha um Sheirbhísí Meán Closamhairc.

Malartuithe beartais agus comhar leis na Ballstáit

Éascaíonn Eoraip na Cruthaitheachta malartú eolais i réimse na rochtana ar mhaoiniú, réimse an aistrithe dhigitigh agus an aistrithe ghlais, réimse na héagsúlachta agus i gcur i bhfeidhm Threoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc.

Gníomhaíochtaí for-rochtana an lucht féachana agus feachtais feasachta

An tacaíocht do Dhuaiseanna Eorpacha amhail Duais Scannánaíochta na hEorpa agus LUX, Gradam Scannánaíochta Lucht Féachana na hEorpa ó Pharlaimint na hEorpa, agus don oidhreacht scannánaíochta, tá sé mar aidhm aici na seoda Eorpacha reatha agus roimhe seo a chur ar taispeáint don lucht féachana leathan thar theorainneacha.

Bronntar deontais MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta tar éis glaonna iomaíocha ar thograí, a fhoilsítear ar an Tairseach um Dheiseanna Maoinithe agus Tairisceana de chuid an Choimisiúin Eorpaigh. Tabhair do d’aire go mbaineann teorainn ama le glaonna ar thograí, rud a fhágann nach mbíonn siad oscailte go leanúnach. D’fhéadfadh na deontais thuasluaite teacht aníos uair amháin sa bhliain nó dhá uair sa bhliain, agus ba cheart do thairbhithe leasmhara féachaint ar an gClár Oibre atá i bhfeidhm chun na deontais atá ar fáil a réamh-mheas.

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta