Skip to main content

Culture and Creativity

Politisk støtteklynge

En fælles europæisk tilgang til de vigtigste audiovisuelle spørgsmål er afgørende for at konsolidere det europæiske audiovisuelle indre marked.

Støtte til den audiovisuelle branche

Formålet med den politiske støtteklynge under MEDIA-delprogrammet er at fremme en holistisk europæisk audiovisuel politik gennem

  • dialog om regulering
  • udveksling af analyser og data
  • fremadrettede oplysninger om tendenser
  • høring af interessenter
  • promoverende og opsøgende aktiviteter

Fremme af større EU-politikker gennem den politiske støtteklynge

I denne klynge er der særligt fokus på

  • fuld udnyttelse af mulighederne i den digitale omstilling under gennemførelsen af projekter
  • fremme af en grøn omstilling i branchen og tilskyndelse til inklusion, lighed, mangfoldighed og deltagelse.

Læs mere om ansøgningsprocessen

Tagged in:  Et Kreativt Europa