Skip to main content

Culture and Creativity

Politisk støtteklynge

Nåle med form som EU-flaget på en globus

En fælles europæisk tilgang til de vigtigste audiovisuelle spørgsmål er afgørende for at konsolidere det europæiske audiovisuelle indre marked.  

Støtte til den audiovisuelle branche

Formålet med den politiske støtteklynge er at fremme en holistisk europæisk audiovisuel politik gennem

  • dialog om regulering
  • udveksling af analyser og data
  • fremadrettede oplysninger om tendenser
  • høring af interessenter
  • fremmende og outreachaktiviteter

Særlige støtteforanstaltninger og deres mål

Dataintelligens

Gennem denne klynge finansierer Et Kreativt Europa undersøgelser om fremtidige tendenser i det audiovisuelle økosystem i tæt samarbejde med Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium og Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester.

Udbredelse til målgruppen og oplysningskampagner

Støtte til europæiske priser som f.eks. den europæiske filmpris og Europa-Parlamentets og Det Europæiske Filmakademis europæiske publikumsfilmpris og til filmarv har til formål at fremvise de nuværende og tidligere europæiske juveler til det brede publikum på tværs af grænserne.

Støtte under delprogrammet Media under Et kreativt Europa tildeles efter indkaldelser af konkurrerende forslag, der offentliggøres på Europa-Kommissionens portal Funding & Tender opportunities. Bemærk venligst, at indkaldelser af forslag har indberetningsvinduer og ikke er åben hele tiden. Den ovennævnte støtte kan være årlig eller halvårlig, og interesserede støttemodtagere bør derfor henvise til det gældende arbejdsprogram for at tage højde for tilgængelig støtte.

Tagged in:  Et Kreativt Europa