Skip to main content

Culture and Creativity

Клъстер „Политическа подкрепа“

Един общ европейски подход към основните въпроси на аудио-визуалната политика е от съществено значение за консолидирането на единния европейски аудио-визуален пазар.

Подкрепа за аудио-визуалната индустрия

Целта на клъстера „Политическа подкрепа“ по направление „МЕДИА“ е да се насърчи цялостна европейска аудио-визуална политика чрез:

  • регулаторен диалог
  • обмен на анализи и данни
  • ориентирана към бъдещето информация за тенденциите
  • консултации със заинтересованите страни
  • дейности за популяризиране и информиране

Насърчаване на основни политики на ЕС чрез клъстера „Политическа подкрепа“

В рамките на този клъстер се обръща специално внимание на:

  • пълноценното използване на възможностите на цифровата трансформация по време на изпълнението на проектите
  • насърчаването на екологизирането на промишлеността, както и на приобщаването, равенството, многообразието и участието

Научете повече за процеса на кандидатстване

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Tagged in:  Творческа Европа