Skip to main content

Culture and Creativity

Politikas atbalsta kopa

Vienota Eiropas pieeja attiecībā uz galvenajiem audiovizuālās politikas jautājumiem ir būtiska, lai konsolidētu Eiropas iekšējo tirgu audiovizuālajā nozarē.

Atbalsts audiovizuālajai nozarei

Atzara “MEDIA” politikas atbalsta kopas mērķis ir veicināt visaptverošu Eiropas audiovizuālo politiku, izmantojot:

  • normatīvo dialogu;
  • novērtējumu un datu kopīgošanu;
  • informāciju par nākotnes tendencēm;
  • apspriešanos ar ieinteresētajām personām;
  • popularizējošus un izpratni veicinošus pasākumus.

Galveno ES politiku veicināšana ar politikas atbalsta kopas palīdzību

Šīs kopas ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta šādiem jautājumiem:

  • digitālās pārkārtošanās iespēju pilnvērtīga izmantošana projektu īstenošanā;
  • nozares zaļināšanas sekmēšana un iekļaušanas, līdztiesības, daudzveidības un līdzdalības veicināšana.

Uzziniet vairāk par pieteikšanās procesu

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”