Skip to main content

Culture and Creativity

Politikas atbalsta kopa

Spraudītes, izkārtotas uz globusa kā zvaigznes ES karogā

Vienota Eiropas pieeja attiecībā uz galvenajiem audiovizuālās politikas jautājumiem ir būtiska, lai konsolidētu Eiropas iekšējo tirgu audiovizuālajā nozarē.  

Atbalsts audiovizuālajai nozarei

Politikas atbalsta kopas mērķis ir veicināt visaptverošu Eiropas audiovizuālo politiku, izmantojot

  • regulatīvo dialogu,
  • novērtējumu un datu kopīgošanu,
  • informāciju par nākotnes tendencēm,
  • apspriešanos ar ieinteresētajām personām,
  • popularizējošus un izpratni veicinošus pasākumus.

Programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammas “MEDIA” dotācijas piešķir pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas tiek publicēti Eiropas Komisijas portālā “Funding & tender opportunities”. Ņemiet vērā, ka uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus nav pieejami visu laiku – priekšlikumi jāiesniedz norādītājā termiņā. Dotācijas piešķir katru gadu vai reizi divos gados. Informāciju par to, kad dotācijas būs pieejamas, atradīsiet spēkā esošajā darba programmā.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”