Skip to main content

Culture and Creativity

Politikas atbalsta kopa

Spraudītes, izkārtotas uz globusa kā zvaigznes ES karogā

Vienota Eiropas pieeja attiecībā uz galvenajiem audiovizuālās politikas jautājumiem ir būtiska, lai konsolidētu Eiropas iekšējo tirgu audiovizuālajā nozarē.  

Atbalsts audiovizuālajai nozarei

Politikas atbalsta kopas mērķis ir veicināt visaptverošu Eiropas audiovizuālo politiku, izmantojot

  • regulatīvo dialogu,
  • novērtējumu un datu kopīgošanu,
  • informāciju par nākotnes tendencēm,
  • apspriešanos ar ieinteresētajām personām,
  • popularizējošus un izpratni veicinošus pasākumus.

Īpašas atbalsta darbības un to mērķi

Datu izpēte

Programma “Radošā Eiropa” izmanto šo kopu, lai ciešā sadarbībā ar Eiropas Audiovizuālo observatoriju un Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu finansētu pētījumus par audiovizuālās ekosistēmas nākotnes tendencēm.

Informatīvi pasākumi un izpratnes veicināšanas kampaņas

Atbalsts Eiropas balvām (piemēram, Eiropas kino balvai un Eiropas Parlamenta LUX skatītāju balvai) un kinematogrāfijas mantojumam ir vērsts uz to, lai pēc iespējas plašāku auditoriju iepazīstinātu ar aktuālajiem un klasiskajiem Eiropas kino šedevriem.

Programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammas “MEDIA” dotācijas piešķir pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas tiek publicēti Eiropas Komisijas portālā “Funding & tender opportunities”. Ņemiet vērā, ka uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus nav pieejami visu laiku – priekšlikumi jāiesniedz norādītājā termiņā. Dotācijas piešķir katru gadu vai reizi divos gados. Informāciju par to, kad dotācijas būs pieejamas, atradīsiet spēkā esošajā darba programmā.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”