Skip to main content

Culture and Creativity

Clusterul „Sprijin pentru politici”

Marcaje cu drapelul UE pe glob

O abordare europeană comună a principalelor aspecte ale politicii în domeniul audiovizualului este esențială pentru consolidarea pieței europene unice a audiovizualului.  

Sprijinirea industriei audiovizuale

Scopul clusterului „Sprijin pentru politici” este să promoveze o politică audiovizuală europeană holistică prin:

  • dialogul în materie de reglementare
  • schimbul de analize și date
  • informații prospective privind tendințele
  • consultarea părților interesate
  • activități de promovare și informare.

Acțiuni specifice de sprijin și obiectivele acestora

Utilizarea datelor

Prin intermediul acestui cluster, programul „Europa creativă” finanțează studii privind tendințele viitoare ale ecosistemului audiovizual, în strânsă cooperare cu Observatorul European al Audiovizualului și cu Grupul autorităților europene de reglementare pentru serviciile mass-media audiovizuale.

Activități de informare a publicului și campanii de sensibilizare

Sprijinul pentru premiile europene, cum ar fi Premiile Academiei europene de film și Premiul Lux al publicului al Parlamentului European, precum și sprijinul pentru patrimoniul cinematografic vizează promovarea capodoperelor europene din prezent și trecut în rândul unui public cât mai larg, dincolo de frontiere.

Granturile MEDIA din cadrul programului „Europa creativă” se acordă în urma unor cereri de propuneri competitive, publicate pe portalul pentru oportunități de finanțare și ofertare al Comisiei Europene. Menționăm că cererile de propuneri au termene-limită și nu sunt deschise în permanență. Granturile menționate mai sus pot avea o frecvență anuală sau bianuală. Entitățile interesate trebuie să consulte programul de lucru în vigoare pentru a afla informații despre granturile disponibile.

Tagged in:  Europa creativă