Skip to main content

Culture and Creativity

Arhitectul-șef al Bruxelles-ului (Bouwmeester/Maître Architecte)

Un nou rol pentru o dezvoltare urbană cuprinzătoare.

Țări:
Type of project :
Size of city/region:
View of the Brussels' canal.

Date esențiale

Sponsorul principal: Regiunea Bruxelles-Capitală  

Anul finalizării: în curs din 2009

Contextul urban/regional

În trecut, Bruxelles-ul a cunoscut o urbanizare rapidă, realizată fără o planificare urbană cuprinzătoare. În ultimii ani, arhitectura și mediul construit de înaltă calitate au fost prioritizate în mod explicit. În 2009, guvernul Regiunii Bruxelles-Capitală a introdus funcția de arhitect-șef (Bouwmeester/ Maître Architecte - BMA) pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor de dezvoltare urbană în întregul oraș. 

Numirea arhitecților-șefi a fost adoptată pe scară largă în Belgia începând din 2000. Obiectivul inițial a fost o mai bună organizare a procedurilor de achiziții publice pentru contractele de servicii de arhitectură, punându-se accent pe depolitizarea și profesionalizarea lor. Din acest punct de vedere, s-a garantat organizarea unor concursuri de arhitectură bine structurate. 

Totuși, la Bruxelles, acest obiectiv a evoluat rapid pentru a include o misiune mai amplă – cum se poate promova calitatea arhitecturii și a mediului construit, facilitată de diverse instrumente. BMA este selectat printr-un proces de recrutare deschis și public, supravegheat de un comitet de evaluare din care fac parte specialiști externi la nivel regional din Regiunea Bruxelles-Capitală. Mandatul durează cinci ani. Deși guvernul din Bruxelles definește mandatul, funcția își menține independența de a promova proiectele de planificare arhitecturală și urbană care sunt cele mai benefice pentru oraș. 

Soluția

Din punct de vedere guvernamental și administrativ, Bruxelles-ul este considerat entitate regională. Dar dacă ținem cont de mărimea sa, acesta funcționează ca un oraș. BMA este caz unic în Belgia, deoarece funcția reunește nivelurile local și regional. Spre deosebire de situația din alte orașe sau regiuni, poziția de „bouwmeester” este înscrisă în lege și nu depinde de guvernul regional, ci de decizia parlamentului regional. Rolul BMA vizează un impact maxim prin acoperirea tuturor aspectelor dezvoltării urbane, inclusiv arhitectura, planificarea urbană, spațiile publice și peisajul. 

Activitatea BMA se centrează nu numai pe proiecte, ci și pe management și instrumentele care îmbunătățesc din punct de vedere structural calitatea mediului construit. Misiunea sa este să impulsioneze ambițiile Bruxelles-ului în ceea ce privește dezvoltarea urbană prin acordarea de asistență și consiliere și încurajarea clienților publici și privați. Scopul său este de a aduce beneficii unui public larg, deoarece toți locuitorii orașului sunt afectați. Mai multe instrumente sunt folosite în acest sens, într-o perioadă marcată de o implicare sporită a cetățenilor și de punerea unui accent special pe schimbările climatice. 

De-a lungul anilor, rolul și responsabilitățile BMA au evoluat. Patru instrumente principale necoercitive sunt utilizate în practică de către BMA: concursurile de proiectare, „camerele de calitate” (comisii de evaluare a proiectelor), cercetarea prin proiectare și comunicarea.

Criterii de înaltă calitate (context, apartenență, diversitate, frumusețe)

  • BMA lucrează într-un mod transfuncțional, colaborând cu diverse entități și departamente implicate în dezvoltarea urbană a Bruxelles-ului. De asemenea, cooperează cu diferite niveluri și domenii de politică la nivel federal, regional și local. 
  • Abordarea de tip „cercetare prin proiectare” ajută la înțelegerea unui proiect în etapele sale incipiente și oferă o privire de ansamblu asupra posibilităților viitoare pentru fiecare sit, program sau temă. În cadrul acestui instrument, echipa analizează modul în care ar trebui să arate și să funcționeze lucrurile în spațiul respectiv. 
  • BMA este numit de guvern în ansamblul său și se află în serviciul celor responsabili din punct de vedere politic pentru toate domeniile de acțiune. Astfel, calitatea spațiului este luată în considerare/integrată în toate aspectele guvernanței și procesului decizional și asigură o abordare cuprinzătoare a planificării și dezvoltării urbane. Calitatea trebuie să reunească totul și să conecteze aspecte diferite. 

Conducere și administrare

Diverse părți interesate, inclusiv autorități publice din diferite domenii de politică, actori din sectorul culturii și educației, activiști și organizații ale societății civile, au fost implicate în luarea deciziei referitoare la crearea în 2009 a postului de arhitect-șef al Bruxelles-ului (BMA). 

Mulți actori sunt implicați în funcționarea actuală a BMA: autoritățile publice de la toate nivelurile, sectorul privat și cercurile profesionale, presa, instituțiile culturale și de învățământ, asociațiile civile. 

În prezent, echipa BMA include 15 persoane.  

Buget și finanțare

Bugetul este asigurat de Regiunea Bruxelles-Capitală. El acoperă numai remunerația echipei, inclusiv eventualele costuri suplimentare. În 2022, cheltuielile s-au ridicat la aproximativ 1 500 000 EUR pentru 17 membri ai personalului. 

Intervenția BMA este gratuită pentru oricine apelează la serviciile sale. Totuși, costurile de punere în aplicare a proiectelor nu sunt acoperite de bugetul BMA.

Idei transferabile

Din 2000, numirea de bouwmeesters a devenit din ce în ce mai populară în Belgia ca bună practică. În străinătate există un interes constant pentru introducerea unei funcții similare, la nivel național (Suedia, Estonia) și la nivel municipal (Țările de Jos, România). 

Sfaturi din partea orașului: 

  • Legile și reglementările sunt utile, ca punct de plecare pentru calitatea proiectării. Dar este nevoie și de măsuri suplimentare în gestionarea unei proiectări de calitate, în special de abordări mai informale ale instrumentelor necoercitive. 
  • Independența este, de asemenea, importantă, întrucât încrederea crește când se oferă argumente și se asumă responsabilități. Acest lucru îi permite BMA să acționeze transversal, eliminând compartimentările și lucrând atât în interiorul, cât și în afara sistemului. 
  • Dezvoltați o funcție de corelare între lumea creativității și a cetățenilor, pe de o parte, și cea a administrației și a politicii, pe de altă parte. Scopul nu trebuie să fie doar crearea unei relații ascendente sau descendente, ci mai degrabă interacțiunea armonioasă dintre toate nivelurile.

Informații de contact

Contactați biroul arhitectului-șef din Bruxelles prin e-mail.