Skip to main content

Culture and Creativity

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Το ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις και να βρουν νέες, καινοτόμες λύσεις. Αυτό επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, μέσω της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, των υπηρεσιών που παρέχονται από τα γραφεία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και του εργαστηρίου δημιουργικής καινοτομίας.

Νέα στήριξη στον τομέα των μέσων ενημέρωσης

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» παρέχει χρηματοδότηση στον τομέα των μέσων ενημέρωσης με σκοπό την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, της πολυφωνίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και δραστηριότητες που βοηθούν τον τομέα να προσαρμοστεί στις διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζει.

Ειδικότερα, το 2021, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμπράξεις στον τομέα της δημοσιογραφίας. Η δράση έχει ως σκοπό:

 • να προωθήσει τη διατομεακή, διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη
 • να δώσει ώθηση στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τον συνεργατικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
 • να ενθαρρύνει τη δημοσιογραφική συνεργασία με την ανάπτυξη προτύπων, νέων επιχειρηματικών μοντέλων, προγραμμάτων κατάρτισης, μηχανισμών χρηματοδότησης και άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διατήρηση της ποιοτικής δημοσιογραφίας.

Αυτή η στήριξη απευθύνεται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό τομέα των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μικρών μέσων ενημέρωσης.

Στήριξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων για τον πολιτισμό και τη δημιουργία

Μέσω της δράσης του εργαστηρίου δημιουργικής καινοτομίας, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» επιθυμεί να ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά τη δημιουργία περιεχομένου, την πρόσβαση, τη διανομή και την προώθηση σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, καθώς και σε άλλους τομείς. Οι προσεγγίσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την ψηφιακή μετάβαση και καλύπτουν τόσο τις διαστάσεις της αγοράς όσο και τις διαστάσεις που δεν αφορούν την αγορά.

Το εργαστήριο δημιουργικής καινοτομίας έχει ως στόχο:

 • να παρέχει κίνητρα σε συντελεστές από διάφορους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας ώστε να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο
 • να διευκολύνει τη δημιουργία πρωτοποριακών εργαλείων, μοντέλων και μεθόδων που βρίσκονται κοντά στην αγορά για τον οπτικοακουστικό τομέα και τουλάχιστον για έναν άλλο κλάδο της δημιουργίας ή του πολιτισμού.

Η πρώτη πρόσκληση για εργαστήρια καινοτομίας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» δημοσιεύτηκε:

Γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης

Τα γραφεία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχουν αποστολή:

 • να ενημερώνουν σχετικά με το πρόγραμμα και να το προβάλουν στη χώρα τους
 • να παρέχουν στήριξη στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα όσον αφορά το πρόγραμμα και στοιχειώδη ενημέρωση για άλλες δυνατότητες στήριξης
 • να κινητοποιούν τη διασυνοριακή συνεργασία στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα
 • να παρέχουν βοήθεια στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα στις συμμετέχουσες χώρες
 • να στηρίζουν την Επιτροπή για την εξασφάλιση επαρκούς δημοσιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του προγράμματος
 • να εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση και διάδοση πληροφοριών που αφορούν τη χρηματοδότηση και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στη συμμετέχουσα χώρα.
Tagged in:  Δημιουργική Ευρώπη