Skip to main content

Culture and Creativity

DET TVÆRSEKTORIELLE delprogram

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Det TVÆRSEKTORIELLE delprogram sigter mod at styrke samarbejdet mellem forskellige kulturelle og kreative sektorer for at hjælpe dem med at tackle deres fælles udfordringer og finde nye innovative løsninger. Dette opnås f.eks. gennem politisk samarbejde, med de tjenester, som kontorerne for Et Kreativt Europa leverer, og ved hjælp af det kreative innovationslaboratorium.

Ny støtte til nyhedsmediesektoren

For første gang tilbyder Et Kreativt Europa midler til nyhedsmediesektoren for at fremme mediekendskab, pluralisme og mediefrihed samt aktiviteter, der skal hjælpe sektoren med at tilpasse sig til de strukturelle og teknologiske ændringer, den står over for.

Blandt andet har Et Kreativt Europa i 2021 iværksat en indkaldelse af forslag om journalistiske partnerskaber. Denne indkaldelse af forslag har følgende formål:

 • fremme sektorsamarbejde på tværs af grænserne blandt fagfolk hos nyhedsmedier i Europa
 • stimulere udveksling af bedste praksis for kollaborativ virksomhedsomstrukturering
 • opfordre til journalistisk samarbejde ved at udvikle standarder, nye forretningsmodeller, uddannelsesprogrammer, finansieringsordninger og andre aktiviteter, der har til formål at opretholde journalistik af høj kvalitet.

Støtten er rettet mod den bredere europæiske nyhedsmediesektor, herunder små medier.

Støtte til innovative digitale løsninger for de kulturelle og kreative sektorer

Gennem initiativet for det kreative innovationslaboratorium ønsker Et Kreativt Europa at tilskynde til innovative tilgange til oprettelse af indhold, adgang, distribution og markedsføring på tværs af kulturelle og kreative sektorer og en række andre sektorer. Sådanne tilgange skal tage højde for den digitale omstilling og dække både markedsmæssige og ikkemarkedsmæssige dimensioner.

Det kreative innovationslaboratorium sigter mod at

 • tilskynde aktører fra forskellige kulturelle og kreative sektorer til at udforme og afprøve innovative digitale løsninger med en langsigtet positiv virkning
 • gøre det lettere at skabe innovative, markedsnære værktøjer, modeller og metoder for den audiovisuelle sektor og mindst én anden kreativ eller kulturel sektor.

Den første indkaldelse af forslag til innovationslaboratorierne under det nye program Et Kreativt Europa er blevet offentliggjort:

Kontorerne for Et Kreativt Europa

Kontorerne for Et Kreativt Europa er oprettet for at:

 • levere information om og fremme Et Kreativt Europa-programmet i deres land
 • bistå de kulturelle og kreative sektorer i forbindelse med programmet og tilvejebringe grundlæggende information om øvrige støttemuligheder
 • fremme grænseoverskridende samarbejde i de kulturelle og kreative sektorer
 • yde bistand til de kulturelle og kreative sektorer i de lande, der deltager i programmet
 • støtte Kommissionen i at sikre god kommunikation og formidling af programmets resultater og virkninger
 • sikre kommunikation og formidling af information om den tildelte støtte og de resultater, der er opnået i et land, som deltager i programmet.
Tagged in:  Et Kreativt Europa