Skip to main content

Culture and Creativity

TARPSEKTORINĖ paprogramė

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Tarpsektorine paprograme siekiama stiprinti įvairių kultūros ir kūrybos sektorių bendradarbiavimą, norint padėti jiems spręsti bendrus uždavinius ir rasti naujų novatoriškų sprendimų. Tai pasiekiama, pavyzdžiui, bendradarbiaujant politikos srityje, pasitelkus programos „Kūrybiška Europa“ centrų teikiamas paslaugas ir kūrybinių inovacijų laboratorijoje.

Nauja parama naujienų žiniasklaidos sektoriui

Pirmą kartą pagal programą „Kūrybiška Europa“ siūlomas finansavimas naujienų žiniasklaidos sektoriui, siekiant skatinti gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis, pliuralizmą ir žiniasklaidos laisvę, taip pat veiklą, padedančią sektoriui prisitaikyti prie struktūrinių ir technologinių pokyčių, su kuriais jis susiduria.

Visų pirma 2021 m. pagal programą „Kūrybiška Europa“ paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus dėl žurnalistikos partnerysčių. Šia iniciatyva siekiama:

 • skatinti sektoriaus masto tarpvalstybinį Europos naujienų žiniasklaidos specialistų bendradarbiavimą;
 • skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi siekiant transformuoti verslą bendradarbiaujant;
 • skatinti žurnalistų bendradarbiavimą kuriant standartus, naujus verslo modelius, mokymo programas, finansavimo schemas ir kitą veiklą, kuria siekiama išlaikyti kokybišką žurnalistiką.

Parama skirta platesniam Europos naujienų žiniasklaidos sektoriui, įskaitant smulkiąją žiniasklaidą.

Parama novatoriškiems skaitmeniniams kultūros ir kūrybos sektoriams skirtiems sprendimams

Pasitelkus Kūrybinių inovacijų laboratoriją programa „Kūrybiška Europa“ norima skatinti novatoriškus turinio kūrimo, prieigos, platinimo ir reklamos metodus kultūros ir kūrybos sektoriuose, taip pat ir kituose sektoriuose. Taikant tokius metodus atsižvelgiama į skaitmeninę pertvarką, jie apima ir rinkos, ir ne rinkos aspektus.

Kūrybinių inovacijų laboratorijos tikslai:

 • paskatinti įvairių kultūros ir kūrybos sektorių veikėjus kurti ir išbandyti ilgalaikį teigiamą poveikį turinčius novatoriškus skaitmeninius sprendimus;
 • palengvinti novatoriškų, rinkos etapui artimų įrankių, modelių ir metodų kūrimą audiovizualiniam sektoriui ir bent dar vienam kūrybos ar kultūros sektoriui.

Paskelbtas pirmasis inovacijų laboratorijų kvietimas teikti pasiūlymus pagal naująją programą „Kūrybiška Europa“:

Programos „Kūrybiška Europa“ centrai

Programos „Kūrybiška Europa“ centrai skirti:

 • teikti informaciją apie programą „Kūrybiška Europa“ ir ją populiarinti savo šalyje;
 • padėti kultūros ir kūrybos sektoriams įgyvendinti programą ir teikti pagrindinę informaciją apie kitas atitinkamas galimybes gauti paramą;
 • skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą kultūros ir kūrybos sektoriuose;
 • teikti pagalbą dalyvaujančių šalių kultūros ir kūrybos sektoriuose;
 • remti Komisiją užtikrinant tinkamą informacijos apie programos rezultatus ir poveikį perdavimą;
 • užtikrinti informacijos apie gautą finansavimą ir pasiektus rezultatus dalyvaujančioje šalyje perdavimą ir sklaidą.
Tagged in:  „Kūrybiška Europa“