Skip to main content

Culture and Creativity

MEDSEKTORSKI sklop

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Cilj MEDSEKTORSKEGA sklopa je okrepiti sodelovanje med različnimi kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji, da bi jim pomagal pri reševanju skupnih izzivov, s katerimi se srečujejo, in iskanju novih inovativnih rešitev. To se na primer doseže s sodelovanjem v okviru politike, storitvami, ki jih zagotavljajo centri Ustvarjalne Evrope, in laboratorijem za ustvarjalne inovacije.

Nova podpora za sektor novičarskih medijev

Program Ustvarjalna Evropa prvič zagotavlja finančna sredstva za sektor novičarskih medijev za spodbujanje medijske pismenosti, pluralizma in medijske svobode ter dejavnosti za pomoč sektorju pri prilagajanju strukturnim in tehnološkim spremembam, s katerimi se srečuje.

Leta 2021 je program Ustvarjalna Evropa objavil razpis za zbiranje predlogov za novinarska partnerstva. Cilji ukrepa so:

 • spodbujati medsektorsko čezmejno sodelovanje med novičarskimi strokovnjaki v Evropi;
 • spodbujati izmenjave najboljših praks za preoblikovanje sodelovalnega poslovanja;
 • spodbujati novinarsko sodelovanje z razvojem standardov, novih poslovnih modelov, programov usposabljanja, shem financiranja in drugih dejavnosti, katerih cilj je ohranjanje kakovostnega novinarstva.

Podpora je namenjena širšemu evropskemu sektorju novičarskih medijev, vključno z malimi mediji.

Podpiranje inovativnih digitalnih rešitev za kulturne in ustvarjalne sektorje

Program Ustvarjalna Evropa želi z ukrepom „laboratorij za ustvarjalne inovacije“ spodbujati inovativne pristope k ustvarjanju vsebin, dostopu, distribuciji in promociji v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter v drugih sektorjih. Ti pristopi upoštevajo digitalni prehod in zajemajo tako tržno kot tudi netržno razsežnost.

Laboratorij za ustvarjalne inovacije si prizadeva:

 • spodbujati akterje iz različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k oblikovanju in preskušanju inovativnih digitalnih rešitev z dolgoročnim pozitivnim učinkom;
 • olajšati ustvarjanje inovativnih orodij, modelov in metod, ki so blizu trgu, za avdiovizualni sektor in vsaj še en ustvarjalni ali kulturni sektor.

Objavljen je bil prvi razpis za laboratorije za inovacije v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa:

Centri Ustvarjalne Evrope

Centri Ustvarjalne Evrope so namenjeni:

 • zagotavljanju informacij o programu Ustvarjalna Evropa in promociji le-tega v njihovih državah;
 • pomoči kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v zvezi s programom in zagotavljanju osnovnih informacij o drugih priložnostih za podporo;
 • spodbujanju čezmejnega sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih;
 • zagotavljanju pomoči v zvezi s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji v sodelujočih državah;
 • podpori Komisije z zagotavljanjem primernega obveščanja o rezultatih in učinkih programa ter njihovega razširjanja;
 • zagotavljanju obveščanja o informacijah v zvezi z dodeljenim financiranjem in rezultati, doseženimi v sodelujoči državi, ter njihovega razširjanja.
Tagged in:  Ustvarjalna Evropa