Skip to main content

Culture and Creativity

Componenta TRANS-SECTORIALĂ

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Componenta TRANS-SECTORIALĂ vizează consolidarea colaborării dintre diferitele sectoare culturale și creative, pentru a le ajuta să abordeze provocările comune cu care se confruntă și să găsească noi soluții inovatoare. Acest lucru se realizează, de exemplu, prin cooperarea în materie de politici, prin serviciile furnizate de birourile „Europa creativă” și prin Laboratorul pentru inovare creativă.

Un nou sprijin pentru sectorul mass-mediei de știri

Pentru prima dată, „Europa creativă” oferă finanțare sectorului mass-media de știri pentru a promova alfabetizarea mediatică, pluralismul și libertatea presei, precum și activități menite să ajute sectorul să se adapteze la schimbările structurale și tehnologice cu care se confruntă.

În special, în 2021, programul „Europa creativă” a lansat o cerere de propuneri privind parteneriatele în domeniul jurnalismului. Acțiunea vizează:

 • promovarea colaborării transfrontaliere la nivel de sector între profesioniștii din domeniul mass-mediei de știri din Europa
 • stimularea schimbului de bune practici pentru transformarea colaborativă a întreprinderilor
 • încurajarea colaborării jurnalistice prin dezvoltarea de standarde, noi modele de afaceri, programe de formare, scheme de finanțare și alte activități menite să susțină un jurnalism de calitate.

Sprijinul vizează sectorul european mai larg al mass-mediei de știri, inclusiv entitățile de mici dimensiuni.

Sprijinirea soluțiilor digitale inovatoare pentru sectoarele culturale și creative

Prin acțiunea „Laboratorul pentru inovare creativă”, programul „Europa creativă” dorește să încurajeze abordări inovatoare în ceea ce privește crearea, accesarea, distribuirea și promovarea conținutului în toate sectoarele culturale și creative, precum și în relația cu alte sectoare. Astfel de abordări iau în considerare tranziția digitală și acoperă atât dimensiunile care se bazează pe piață, cât și pe cele care nu au legătură cu piața.

Laboratorul pentru inovare creativă își propune:

 • să îi motiveze pe actorii din diferite sectoare culturale și creative să conceapă și să testeze soluții digitale inovatoare cu impact pozitiv pe termen lung
 • să faciliteze crearea de instrumente, modele și metode inovatoare apropiate de piață, pentru sectorul audiovizual și pentru cel puțin încă un alt sector creativ sau cultural.

A fost publicată prima cerere de propuneri pentru laboratoare de inovare în cadrul noului program „Europa creativă”:

Birourile „Europa creativă”

Birourile „Europa creativă” sunt menite:

 • să furnizeze informații despre program și să îl promoveze în țările respective
 • să acorde asistență sectoarelor culturale și creative cu privire la program și să ofere informații de bază referitoare la alte posibilități de sprijin
 • să stimuleze cooperarea transfrontalieră în cadrul sectoarelor culturale și creative
 • să ofere asistență în ceea ce privește sectoarele culturale și creative din țările participante
 • să sprijine Comisia în asigurarea comunicării și difuzării adecvate a rezultatelor și a efectelor programului
 • să asigure comunicarea și difuzarea informațiilor privind finanțarea acordată unei țări participante și rezultatele obținute în țara respectivă.
Tagged in:  Europa creativă