Skip to main content

Culture and Creativity

SZEKTORKÖZI ág

Creative Europe Cross-sectoral page visual

A SZEKTORKÖZI ág célja, hogy megerősítse a különböző kulturális és kreatív ágazatok közötti együttműködést annak érdekében, hogy segítse őket az előttük álló közös kihívások kezelésében és innovatív új megoldások találásában. Ez például szakpolitikai együttműködés, a „Kreatív Európa” tájékoztató irodák által nyújtott szolgáltatások és a kreatív innovációs labor révén valósul meg.

Új támogatás a hírmédia-ágazat számára

A Kreatív Európa program most először nyújt finanszírozást a hírmédia-ágazatnak a médiatudatosság, a pluralizmus és a médiaszabadság, valamint olyan tevékenységek előmozdítása érdekében, amelyek segítik az ágazatot az előtte álló strukturális és technológiai változásokhoz való alkalmazkodásban.

2021-ben a Kreatív Európa program pályázati felhívást tett közzé az újságírói partnerségekről. E felhívás céljai a következők:

 • az egész ágazatra kiterjedő, határokon átnyúló együttműködés előmozdítása az európai hírmédia-szakemberek között;
 • az együttműködésen alapuló üzleti átalakulással kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzése;
 • az újságírói együttműködés ösztönzése olyan szabványok, új üzleti modellek, képzési programok, finanszírozási rendszerek és egyéb tevékenységek kidolgozása révén, amelyek célja a minőségi újságírás fenntartása.

A támogatás a szélesebb európai hírmédia-ágazatot célozza meg, beleértve a kisebb médiavállalkozásokat is.

Innovatív digitális megoldások támogatása a kulturális és kreatív ágazatokban

A Kreatív Európa program a kreatív innovációs laborra vonatkozó intézkedés révén ösztönözni kívánja a tartalom-létrehozás, -hozzáférés, -terjesztés és -népszerűsítés innovatív megközelítéseit a kulturális és kreatív ágazatokban, valamint más szektorokban. E megközelítéseknek figyelembe kell venniük a digitális átállást, és ki kell terjedniük mind a piaci, mind a nem piaci dimenziókra.

A kreatív innovációs labor céljai:

 • a különböző kulturális és kreatív ágazatok szereplőinek ösztönzése a hosszú távú pozitív hatással járó innovatív digitális megoldások megtervezése és tesztelése céljából;
 • az audiovizuális ágazat és legalább egy másik kreatív vagy kulturális ágazat számára innovatív, piacközeli eszközök, modellek és módszerek létrehozásának elősegítése.

Az új Kreatív Európa program keretében az innovációs laborokra vonatkozó első felhívást már közzétették:

„Kreatív Európa” tájékoztató irodák

A „Kreatív Európa” tájékoztató irodák célja, hogy:

 • tájékoztatást nyújtsanak az országukban a Kreatív Európa programról, és népszerűsítsék azt;
 • a programmal kapcsolatban segítséget nyújtsanak a kulturális és kreatív ágazatok számára, és alapszintű tájékoztatást nyújtsanak az egyéb támogatásokról;
 • ösztönözzék a határokon átnyúló együttműködést a kulturális és kreatív ágazatokon belül;
 • segítséget nyújtsanak a részt vevő országok kulturális és kreatív ágazataival kapcsolatban;
 • támogassák a Bizottságot a program eredményeinek és hatásainak megfelelő kommunikálásában és terjesztésében;
 • biztosítsák a részt vevő ország számára odaítélt finanszírozással és eredményekkel kapcsolatos információk közlését és terjesztését.
Tagged in:  Kreatív Európa