Skip to main content

Culture and Creativity

Sectoroverschrijdend onderdeel

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Het sectoroverschrijdend onderdeel is erop gericht om de samenwerking tussen verschillende culturele en creatieve sectoren te bevorderen om zo gemeenschappelijke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd aan te pakken en innovatieve nieuwe oplossingen te vinden. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door beleidssamenwerking, de diensten die de Creatief Europa-desks verstrekken, en het Creative Innovation Lab.

Nieuwe steun voor de sector nieuwsmedia

Voor het eerst biedt Creatief Europa financiering aan de sector nieuwsmedia ter bevordering van mediageletterdheid, pluralisme en mediavrijheid. Ook activiteiten die de sector helpen zich aan te passen aan structurele en technologische veranderingen worden ondersteund.

Creatief Europa heeft in 2021 een bijzondere oproep tot het indienen van voorstellen voor journalistieke partnerschappen gepubliceerd. De actie heeft tot doel om:

 • sectorbrede, grensoverschrijdende samenwerking tussen beroepsbeoefenaren in de nieuwsmedia in Europa te bevorderen
 • de uitwisseling van beste praktijken voor collaboratieve bedrijfstransformatie te stimuleren
 • journalistieke samenwerking aan te moedigen door normen, nieuwe bedrijfsmodellen, opleidingsprogramma’s, financieringsregelingen en andere activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op het behouden van kwalitatieve journalistiek.

De steun is gericht op de bredere Europese sector van nieuwsmedia, met inbegrip van kleine media.

Ondersteuning van innovatieve digitale oplossingen voor de culturele en de creatieve sector

Via het Creative Innovation Lab wil Creatief Europa innovatieve benaderingen voor het maken, bieden van toegang tot, verdelen en promoten van inhoud in de culturele en creatieve sectoren bevorderen, ook in samenwerking met andere sectoren. In die benaderingen moet rekening worden gehouden met de digitale transitie en en met zowel markt- als niet-marktdimensies.

Het Creative Innovation Lab heeft tot doel om

 • actoren in verschillende culturele en creatieve sectoren te stimuleren om innovatieve digitale oplossingen met een positief langetermijneffect te ontwerpen en te testen
 • de ontwikkeling van innovatieve marktinstrumenten, modellen en methoden voor de audiovisuele markt en ten minste één andere creatieve of culturele sector te vereenvoudigen.

De eerste oproep voor Innovation Labs in het kader van het nieuwe programma Creatief Europa is gepubliceerd:

Desks van Creatief Europa

De desks van Creatief Europa zijn opgezet om:

 • informatie te verstrekken over en bekendheid te geven aan het programma Creatief Europa in hun land
 • de culturele en creatieve sectoren bij te staan met betrekking tot het programma en basisinformatie te verstrekken over andere relevante steunmogelijkheden
 • grensoverschrijdende samenwerking binnen de culturele en de creatieve sectoren te stimuleren
 • bijstand te verlenen met betrekking tot de culturele en de creatieve sectoren in de deelnemende landen
 • de Commissie te ondersteunen door te zorgen voor passende communicatie en verspreiding van de resultaten en effecten van het programma.
 • de communicatie en verspreiding van informatie over de toegekende financiering en de resultaten in een deelnemend land te communiceren en te verspreiden.
Tagged in:  Creatief Europa