Skip to main content

Culture and Creativity

MEZIODVĚTVOVÁ složka

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Cílem MEZIODVĚTVOVÉ složky je posílit spolupráci mezi různými kulturními a kreativními odvětvími s cílem pomoci jim řešit společné výzvy, jimž čelí, a nalézt nová inovativní řešení. Prostředkem ke splnění tohoto cíle je politická spolupráce, služby poskytované kancelářemi programu Kreativní Evropa a laboratoř kreativních inovací.

Nová podpora směřuje do zpravodajských médií

Program Kreativní Evropa poprvé nabízí finanční prostředky zpravodajskému mediálnímu odvětví. Podpoří mediální gramotnost, pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků, jakož i činnosti, které mají tomuto odvětví pomoci přizpůsobit se strukturálním a technologickým změnám, kterým čelí.

Konkrétně v roce 2021 byla v rámci programu Kreativní Evropa vyhlášena výzva k předkládání návrhů týkající se partnerství v oblasti žurnalistiky. Cílem akce je:

 • podporovat celoodvětvovou přeshraniční spolupráci mezi mediálními pracovníky v oblasti zpravodajství v Evropě
 • stimulovat předávání osvědčených postupů v zájmu transformace na obchodní modely využívající spolupráci
 • podporovat novinářskou spolupráci vypracováním norem, nových obchodních modelů, programů odborné přípravy, režimů financování a dalších činností, jejichž cílem je podpora kvalitní žurnalistiky

Podpora se zaměřuje na evropské zpravodajské odvětví v širším smyslu, takže zahrnuje také malá média.

Podpora inovativních digitálních řešení pro kulturní a kreativní odvětví

Prostřednictvím akce „laboratoř kreativních inovací“ chce program Kreativní Evropa podnítit inovativní přístupy k tvorbě, distribuci a propagaci obsahu a usnadnit přístup k obsahu, a to napříč kulturním, kreativním i dalšími odvětvími. Tyto přístupy zohledňují digitální transformaci a zahrnují tržní i netržní rozměr.

Laboratoř kreativních inovací má za cíl

 • motivovat subjekty z různých kulturních a kreativních oborů, aby navrhovaly a testovaly inovativní digitální řešení s dlouhodobým pozitivním dopadem
 • usnadnit vytváření inovativních nástrojů, modelů a metod určených pro trh v audiovizuálním odvětví a také alespoň v jednom dalším kreativním či kulturním odvětví

První výzva pro inovační laboratoře v rámci nového programu Kreativní Evropa již byla zveřejněna:

Kanceláře programu Kreativní Evropa

Kanceláře programu Kreativní Evropa jsou koncipovány tak, aby:

 • poskytovaly informace o programu a propagovaly jej ve své zemi
 • kulturnímu a kreativnímu odvětví poskytovaly asistenci v souvislosti s programem a podávaly základní informace o dalších relevantních možnostech podpory
 • podněcovaly přeshraniční spolupráci v kulturním a kreativním odvětví
 • poskytovaly pomoc v souvislosti s kulturním a kreativním odvětvím v zemích účastnících se programu
 • podporovaly Komisi při zajišťování náležité komunikace o výsledcích a dopadech programu
 • zajišťovaly komunikaci a šíření informací o získaných finančních prostředcích Unie a o výsledcích dosažených v dané účastnické zemi
Tagged in:  Kreativní Evropa