Skip to main content

Culture and Creativity

MEDZISEKTOROVÝ podprogram

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Cieľom MEDZISEKTOROVÉHO podprogramu je posilnenie spolupráce medzi rôznymi kultúrnymi a kreatívnymi sektormi s cieľom pomôcť im riešiť spoločné výzvy, ktorým čelia, a nájsť inovatívne nové riešenia. Realizuje sa to napríklad spoluprácou v oblasti politiky, služieb, ktoré poskytujú informačné kancelárie programu Kreatívna Európa a laboratória kreatívnej inovácie.

Nová podpora pre sektor spravodajských médií

Program Kreatívna Európa po prvýkrát ponúka financovanie sektoru spravodajských médií s cieľom podporiť mediálnu gramotnosť, pluralitu a slobodu médií, ako aj činnosti na pomoc sektoru s prispôsobením sa štrukturálnym a technologickým zmenám, ktorým čelí.

Konkrétne v roku 2021 program Kreatívna Európa spustil výzvu na predkladanie návrhov týkajúcich sa novinárskych partnerstiev. Cieľom tejto akcie je:

 • podporiť cezhraničnú spoluprácu s pôsobnosťou pre celý sektor medzi pracovníkmi spravodajských médií v Európe,
 • podnecovať výmenu najlepších postupov v záujme spoločnej obchodnej transformácie,
 • podporiť novinársku spoluprácu rozvojom štandardov, nových obchodných modelov, programov odbornej prípravy, systémov financovania a ďalších činností, ktorých cieľom je podporovať kvalitnú žurnalistiku.

Podpora sa zameriava na širší európsky sektor spravodajských médií vrátane malých médií.

Podpora inovatívnych digitálnych riešení pre kultúrne a kreatívne sektory

Program Kreatívna Európa chce prostredníctvom akcie laboratória kreatívnej inovácie podporiť inovatívne prístupy k tvorbe, sprístupňovaniu, šíreniu a propagácii obsahu v rámci kultúrnych a kreatívnych sektorov, ako aj s ďalšími sektormi. Dané prístupy musia vziať do úvahy digitalizáciu a zohľadniť trhové aj netrhové hľadisko.

Cieľom laboratória kreatívnej inovácie je:

 • stimulovať účastníkov z rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov k tomu, aby navrhli a otestovali inovatívne digitálne riešenia s dlhodobým pozitívnym vplyvom,
 • uľahčiť tvorbu inovatívnych nástrojov, modelov a postupov, ktoré sú blízke trhu, pre audiovizuálny sektor a aspoň jeden ďalší kreatívny alebo kultúrny sektor.

Prvá výzva pre laboratóriá inovácie v rámci nového programu Kreatívna Európa bola uverejnená:

Informačné kancelárie programu Kreatívna Európa

Informačné kancelárie programu Kreatívna Európa plnia tieto ciele:

 • poskytovanie informácií o programe Kreatívna Európa a jeho propagáciu v ich krajine,
 • pomoc kultúrnym a kreatívnym sektorom v súvislosti s programom a poskytovanie základných informácií o ďalších príležitostiach na podporu,
 • podnecovanie cezhraničnej spolupráce v rámci kultúrnych a kreatívnych sektorov,
 • poskytovanie pomoci v súvislosti s kultúrnymi a kreatívnymi sektormi v zúčastnených krajinách,
 • podpora Komisie pri zabezpečovaní náležitej komunikácie o výsledkoch a vplyvoch programu a ich šírení,
 • zabezpečenie komunikácie a šírenia informácií o financovaní poskytnutom zúčastnenej krajine a jeho výsledkoch v nej.
Tagged in:  Kreatívna Európa