Skip to main content

Culture and Creativity

Fergħa TRANSETTORJALI

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Il-fergħa TRANSETTORJALI għandha l-għan li ssaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn setturi kulturali u kreattivi differenti, sabiex tgħinhom jindirizzaw l-isfidi komuni li jiffaċċjaw u jsibu soluzzjonijiet innovattivi ġodda. Dan jinkiseb pereżempju permezz tal-kooperazzjoni tal-politika, is-servizzi pprovduti mill-uffiċċji ta’ Ewropa Kreattiva, u l-Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva.

Appoġġ ġdid lis-settur tal-media tal-aħbarijiet

Għall-ewwel darba, Ewropa Kreattiva qed joffri finanzjament lis-settur tal-media tal-aħbarijiet sabiex jippromwovi l-litteriżmu medjatiku, il-pluraliżmu u l-libertà tal-media, kif ukoll attivitajiet li jgħinu lis-settur jaġġusta għall-bidliet strutturali u teknoloġiċi li jiffaċċja.

B’mod partikolari, fl-2021, Ewropa Kreattiva nieda sejħa għal proposti dwar is-sħubijiet tal-ġurnaliżmu. L-azzjoni għandha l-għan li:

 • tippromwovi kollaborazzjoni transfruntiera fis-settur kollu fost il-professjonisti tal-media tal-aħbarijiet fl-Ewropa
 • tistimola l-kondiviżijoni tal-aħjar prattiki għat-trasformazzjoni kollaborattiva tan-negozju
 • tinkoraġġixxi kollaborazzjoni ġurnalistika billi jiġu żviluppati standards, mudelli ta’ negozju ġodda, programmi ta’ taħriġ, skemi ta’ finanzjament u attivitajiet oħra li għandhom l-għan li jżommu ġurnaliżmu ta’ kwalità.

L-appoġġ huwa mmirat lejn is-settur usa’ tal-media, inkluża l-media żgħira.

Appoġġ lil soluzzjonijiet diġitali innovattivi għas-setturi kulturali u kreattivi

Permezz tal-azzjoni tal-Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva, il-programm Ewropa Kreattiva jrid jinkoraġġixxi approċċi innovattivi għall-kreazzjoni, l-aċċess, id-distribuzzjoni, u l-promozzjoni tal-kontenut fis-setturi kulturali u kreattivi, kif ukoll ma’ setturi oħrajn. Approċċi bħal dawn għandhom iqisu t-tranżizzjoni diġitali u jkopru kemm id-dimensjonijiet tas-suq kif ukoll dawk mhux tas-suq.

Il-Laboratorju tal-Innovazzjoni Kreattiva għandu l-għan li

 • jinċentiva atturi minn setturi kulturali u kreattivi differenti biex ifasslu u jittestjaw soluzzjonijiet diġitali innovattivi b’impatt pożittiv fit-tul
 • jiffaċilita l-ħolqien ta’ għodod, mudelli u metodi innovattivi u qrib is-suq għas-settur awdjoviżiv u tal-inqas settur kreattiv jew kulturali ieħor.

L-ewwel sejħa għal-Laboratorji tal-Innovazzjoni taħt il-programm il-ġdid Ewropa Kreattiva ġiet ippubblikata:

Uffiċċji ta’ Ewropa Kreattiva

L-Uffiċċji ta’ Ewropa Kreattiva huma mfassla biex:

 • jipprovdu informazzjoni dwar il-Programm Ewropa Kreattiva u jippromwovuh fil-pajjiż tagħhom
 • jassistu lis-setturi kulturali u kreattivi fir-rigward tal-programm u jipprovdu informazzjoni bażika dwar opportunitajiet oħra ta' appoġġ
 • jistimulaw il-kooperazzjoni transkonfinali fi ħdan is-setturi kulturali u kreattivi
 • jipprovdu assistenza rigward is-setturi kulturali u kreattivi fil-pajjiżi parteċipanti
 • jappoġġjaw lill-Kummissjoni fl-iżgurar ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni xierqa tar-riżultati u l-impatti tal-programm
 • jiżguraw il-komunikazzjoni u d-disseminazzjoni tal-informazzjoni dwar il-finanzjament mogħti lil pajjiż parteċipanti u r-riżultati tiegħu.
Tagged in:  Creative Europe