Skip to main content

Culture and Creativity

Publikuklaster

Publikuklaster viib Euroopa audiovisuaalteosed publikuni ja toetab publikusuhete arendamist nii Euroopas kui ka mujal. Igal aastal toetatakse programmi MEDIA kaudu enam kui 1 100 kino 34 riigis ja jõutakse piirideüleselt 65 miljoni inimeseni.  

Publiku arvu kasvu toetamine mitmel platvormil

Viimastel aastatel on sektoris toimunud järkjärguline nihe kinodelt veebiplatvormidele ning COVID-19 kriis kiirendas seda veelgi. Selleks et tulla vastu Euroopa publiku vaatamisharjumustele, toetab klaster audiovisuaaltööstust, kasutamaks ära ja maksimeerimaks digiüleminekuga pakutavaid võimalusi. Publiku kaasamiseks toetatakse publikuklastri meetmetega uuenduslikke viise, millega saavutada järgmist:

  • soodustada publiku arvu kasvu kõigil platvormildel;
  • kaasata nooremat publikut õppe- ja reklaamvahendite kaudu;
  • toetada subtiitritega varustamist, parandades sellega juurdepääsu sisule.

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA toetusi antakse konkurentsipõhiste projektikonkursside alusel, mis avaldatakse Euroopa Komisjoni rahastus- ja hankeportaalis. Pange tähele, et konkursikutsete esitamiseks on kindlad ajavahemikud ja kutseid ei saa esitada kogu aeg. Eespool nimetatud toetusi võidakse anda kord aastas või iga kahe aasta tagant, toetusest huvitatud peaksid tutvuma kehtiva tööprogrammiga, et uurida, milliseid toetusi on võimalik saada.

Rahastamiskõlblikkus

Selle klastri alt võivad rahastamisvõimalusi taotleda järgmised rühmad: kinooperaatorid, festivalikorraldajad, tellitavate videoteenuste võrgustikud ja filmilevitajad, müügiagendid, kultuuripärandiasutused jne. Lisateabe saamiseks tutvuge konkursikutsega.

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“