Skip to main content

Culture and Creativity

Publikuklaster

COVID-19 kriis on märgatavalt mõjutanud Euroopa elanike audiovisuaalseid vaatamisharjumusi. Viimase aasta jooksul on sektoris üha rohkem kinodelt meediaplatvormidele üle mindud ja kinoteatrite sulgemise tõttu on selle protsessi kiirus olnud märkimisväärne.

Publiku arvu kasvu toetamine mitmel platvormil

MEDIA tegevussuuna all on selle klastri eesmärk viia Euroopa audiovisuaalteosed publikuni ja toetada publikusuhete arendamist nii Euroopas kui ka mujal. Nende eesmärkide saavutamiseks on programmi raames kavas:

  • soodustada publiku arvu kasvu ja uuenemist, suurendades publiku arvu kõigil platvormidel;
  • kaasata nooremat publikut õppe- ja reklaamvahendite kaudu;
  • toetada subtiitritega varustamist, parandades sellega juurepääsu sisule.

MEDIA tegevussuund aitab tööstusel digipöörde võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Toetatakse uuenduslikke viise, mille abil publikut kaasata, et tagada Euroopa audiovisuaalteoste võimalikult suur vaadatavus.

Rahastamiskõlblikkus

Selles klastris võivad taotleda rahastust kinoettevõtjad, festivalikorraldajad, voogedastusplatvormid ja -ettevõtted, filmilevitajad, müügiagendid, audiovisuaalpärandiasutused jne.

Lisateave taotlusprotsessi kohta

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Eligibility for funding

The following groups are eligible to apply for funding opportunities under this cluster: cinema operators, festival organisers, video on demand networks and operators theatrical distributors, sales agents, heritage institutions, etc. For further information, please consult the call for proposals.

Tagged in:  Loov Euroopa