Skip to main content

Culture and Creativity

Clusterul „Public”

Clusterul „Public” conectează operele audiovizuale europene cu publicul lor și sprijină creșterea audienței în întreaga Europă și în afara acesteia. În fiecare an, MEDIA susține peste 1 100 de cinematografe din 34 de țări și ajunge la 65 de milioane de persoane la nivel transfrontalier.  

Sprijinirea creșterii audienței pe platforme multiple

În ultimii ani, sectorul a fost marcat de o trecere progresivă de la cinematograf la platforme, accelerată de criza provocată de pandemia de COVID-19. Acest cluster va ajuta industria audiovizuală să valorifice și să maximizeze oportunitățile oferite de tranziția digitală, pentru a se adapta la obiceiurile de vizionare ale publicului european. Acțiunile clusterului „Public” vor sprijini modalități inovatoare de colaborare cu publicul în vederea realizării următoarelor obiective:

  • sprijinirea creșterii audienței pe platforme multiple
  • implicarea publicului mai tânăr prin diverse instrumente educaționale și de promovare
  • asigurarea accesului la conținut prin sprijinirea subtitrării

Acțiuni specifice de sprijin și obiectivele acestora

Rețeaua cinematografelor europene

Această acțiune promovează abordări inovatoare în materie de experiență cinematografică, al căror scop este difuzarea operelor europene în rândurile unui public cât mai numeros.

Festivaluri europene

Această acțiune promovează circulația și vizibilitatea operelor audiovizuale europene în afara frontierelor lor pentru a le ajuta să ajungă la un public cât mai larg.

Films on the move (Filme în mișcare)

Această acțiune sprijină distribuția în cinematografe și online a filmelor europene în afara frontierelor lor.

Subtitrarea conținutului cultural

Această acțiune urmărește să le garanteze tuturor cetățenilor din UE acces la conținutul audiovizual și, prin urmare, să sporească circulația programării culturale europene în întreaga Europă.

Creșterea audienței și educația cinematografică

Scopul este de a stimula interesul publicului, în special al tinerilor, prin evenimente orientate către public și prin inițiative inovatoare sau transfrontaliere în domeniul educației cinematografice.

Rețelele de festivaluri europene

Această acțiune sprijină colaborarea dintre festivaluri, prin punerea în comun a resurselor și a expertizei, pentru a atinge obiective comune.

Granturile MEDIA din cadrul programului „Europa creativă” se acordă în urma unor cereri de propuneri competitive, publicate pe portalul pentru oportunități de finanțare și ofertare al Comisiei Europene. Menționăm că cererile de propuneri au termene-limită și nu sunt deschise în permanență. Granturile menționate mai sus pot avea o frecvență anuală sau bianuală. Entitățile interesate trebuie să consulte programul de lucru în vigoare pentru a afla informații despre granturile disponibile.

Eligibilitate pentru finanțare

Următoarele grupuri sunt eligibile să solicite oportunități de finanțare în cadrul acestui cluster: operatori de cinematografe, organizatori de festivaluri, rețele și operatori de video la cerere, distribuitori de filme, agenți de vânzări, instituții de patrimoniu etc. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați cererea de propuneri.

Tagged in:  Europa creativă