Skip to main content

Culture and Creativity

Klaster publika

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 dramaticky ovplyvnila zvyky európskeho publika, pokiaľ ide o sledovanie audiovizuálnej produkcie. Postupný prechod z kín na platformy, ktorý tento sektor zaznamenal v minulom roku, sa neuveriteľne zrýchlil v dôsledku zatvorenia kinosál.

Podpora rastu publika na viacerých platformách

Cieľom tohto klastra v rámci podprogramu MEDIA je prepojiť európske audiovizuálne diela s ich publikom a podporovať rozvoj publika v celej Európe aj mimo nej. Opatreniami na jeho dosiahnutie sú:

  • stimulovanie rastu a obnovy publika rozširovaním publika na všetkých platformách,
  • zapájanie mladšieho publika prostredníctvom viacerých vzdelávacích a propagačných nástrojov a
  • zabezpečenie prístupu k obsahu prostredníctvom podpory titulkovania.

Podprogram MEDIA bude slúžiť na podporu odvetvia, aby sa využili a maximalizovali príležitosti, ktoré ponúka digitálna transformácia. Budú sa podporovať inovatívne spôsoby zapojenia publika s cieľom zabezpečiť čo najširšie publikum pre európske audiovizuálne diela.

Oprávnenosť na financovanie

Prevádzkovatelia kín, festivaly, siete videí na požiadanie a ich prevádzkovatelia, divadelní distribútori, predajcovia, inštitúcie kultúrneho dedičstva atď. sú oprávnení uchádzať sa o možnosti financovania v rámci tohto klastra.

Viac informácií o postupe podávania žiadostí

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Eligibility for funding

The following groups are eligible to apply for funding opportunities under this cluster: cinema operators, festival organisers, video on demand networks and operators theatrical distributors, sales agents, heritage institutions, etc. For further information, please consult the call for proposals.

Tagged in:  Kreatívna Európa