Skip to main content

Culture and Creativity

Yleisöt

Yleisöt-osa-alueen avulla tuodaan eurooppalaiset audiovisuaaliset teokset kohdeyleisöjensä ulottuville sekä tuetaan yleisötyötä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Media-lohkosta tuetaan vuosittain yli 1 100 elokuvateatteria 34 maassa ja tavoitetaan 65 miljoonaa ihmistä yli rajojen.  

Tukea katsojamäärien lisäämiseen

Elokuvat ovat siirtyneet elokuvateattereista suoratoistoalustoille viime vuosien aikana, ja koronakriisi on kiihdyttänyt tätä kehitystä. Yleisöt-osa-alueesta tuetaan audiovisuaalialaa tarttumaan digitaalisen siirtymän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja hyödyntämään niitä täysipainoisesti ja sillä tavalla vastaamaan eurooppalaisen yleisön katselutottumuksiin. Osa-alueen toimilla tuetaan innovatiivisia tapoja luoda yhteys yleisöön seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • katsojamäärien lisääminen kaikilla alustoilla
  • yhteyksien luominen nuorempaan yleisöön koulutus- ja myynninedistämisvälineiden avulla
  • yleisömäärien lisääminen tukemalla tekstittämistä.

Erityiset tukitoimet ja niiden tavoitteet

Euroopan elokuvateatteriverkosto

Toimella edistetään innovatiivisia lähestymistapoja elokuvakokemukseen. Tavoitteena on lisätä eurooppalaisten teosten näkyvyyttä ja tavoittaa mahdollisimman laaja yleisö.

Eurooppalaiset festivaalit

Toimella edistetään eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levitystä ja näkyvyyttä oman alueensa ulkopuolella ja tavoitellaan laajempia yleisöjä.

Elokuvat liikkeellä

Toimella tuetaan eurooppalaisten elokuvien teatteri- ja verkkojakelua alueellisten rajojen yli.

Kulttuurisisällön tekstitys

Toimella pyritään varmistamaan audiovisuaalisten sisältöjen saavutettavuus kaikille eurooppalaisille ja sillä tavalla lisäämään eurooppalaisen kulttuurin levitystä kaikkialla Euroopassa.

Yleisötyö ja elokuvakasvatus

Toimella lisätään kiinnostusta erityisesti nuorten yleisöjen keskuudessa yleisölähtöisillä tapahtumilla ja innovatiivisilla tai rajat ylittävillä elokuvakasvatusaloitteilla.

Eurooppalaisten festivaalien verkostot

Toimella lisätään festivaalien välistä yhteistyötä yhdistämällä resursseja ja asiantuntemusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luova Eurooppa -ohjelman Media-apurahat myönnetään Euroopan komission rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa julkaistavien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Ehdotuspyyntöjä ei kuitenkaan ole jatkuvasti avoinna, vaan niillä on tietyt hakuajat. Edellä mainittuja avustuksia voi hakea vuosittain tai puolivuosittain. Ennakkotietoa avustuksista ja hakuajoista löytyy voimassa olevasta työohjelmasta.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Yleisöt-osa-alueesta myönnettävää tukea voivat hakea mm. elokuvateatterit, festivaalijärjestäjät, tilausvideopalvelujen verkostot ja tarjoajat, elokuvien jakelijat, myyntiedustajat ja elokuva-arkistot. Lisätietoja on ehdotuspyynnössä.

Tagged in:  Luova Eurooppa