Skip to main content

Culture and Creativity

Yleisöt

Koronakriisi on vaikuttanut merkittävällä tavalla siihen, miten eurooppalaiset kuluttavat audiovisuaalisia teoksia. Elokuvat alkoivat siirtyä elokuvateattereista suoratoistoalustoille jo ennen koronakriisiä. Pandemian suljettua elokuvateattereita tämä kehitys on kiihtynyt edelleen.

Tukea katsojamäärien lisäämiseen

Media-alaohjelmaan kuuluvan Yleisöt-osa-alueen tavoitteena on tuoda eurooppalaiset audiovisuaaliset teokset kohdeyleisöjensä ulottuville sekä tukea yleisötyötä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Ohjelma pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet seuraavasti:

  • vauhditetaan katsojamäärien kehitystä ja yleisöjen uusiutumista houkuttelemalla lisää yleisöä kaikille alustoille
  • luodaan yhteyksiä nuorempaan yleisöön koulutus- ja myynninedistämisvälineiden avulla
  • lisätään yleisömääriä tukemalla tekstittämistä.

Media-alaohjelma auttaa audiovisuaalialaa hyödyntämään digitalisoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjelman avulla alaa kannustetaan kehittämään innovatiivisia tapoja luoda yhteys eri yleisöihin, jotta eurooppalaiset audiovisuaaliset teokset saisivat mahdollisimman paljon katsojia.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Tästä osa-alueesta voivat hakea rahoitusta elokuvateatteritoimijat, festivaalit, tilausvideoita toimittavat verkostot ja operaattorit, elokuvien jakelijat, myyntiedustajat, elokuva-arkistot ja muut vastaavat toimijat.

Lisätietoa hakuprosessista

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Eligibility for funding

The following groups are eligible to apply for funding opportunities under this cluster: cinema operators, festival organisers, video on demand networks and operators theatrical distributors, sales agents, heritage institutions, etc. For further information, please consult the call for proposals.

Tagged in:  Luova Eurooppa