Skip to main content

Culture and Creativity

Auditorijas kopa

Auditorijas kopa savieno Eiropā tapušos audiovizuālos darbus ar to auditoriju un atbalsta auditorijas paplašināšanu Eiropā un ārpus tās. Ik gadu programma “MEDIA” atbalsta vairāk nekā 1100 kinoteātrus 34 valstīs un sasniedz 65 miljonu cilvēku pāri robežām.  

Atbalsts auditorijas palielināšanai vairākās platformās

Pēdējos gados ir novērojama pakāpeniska pāreja no kinoteātriem uz straumēšanas platformām. Šo tendenci vēl vairāk pastiprināja Covid-19 krīze. Auditorijas kopa palīdzēs audiovizuālajai nozarei maksimāli izmantot digitālās pārkārtošanās sniegtās iespējas, lai spētu pielāgoties Eiropas auditorijas skatīšanās paradumiem. Šīs kopas darbības atbalstīs inovatīvus veidus auditorijas piesaistīšanai, lai

  • stimulētu auditorijas palielināšanu visās platformās,
  • piesaistītu gados jaunākas auditorijas, izmantojot virkni izglītojošu un interesi raisošu rīku,
  • nodrošinātu piekļuvi saturam, atbalstot subtitrēšanu.

Īpašas atbalsta darbības un to mērķi

Eiropas kinoteātru tīkls

Šī darbība veicina novatoriskas pieejas, kas apvieno Eiropas darbu redzamību un iespēju sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju.

Eiropas festivāli

Šī darbība veicina Eiropas audiovizuālo darbu apriti pāri robežām un auditorijas paplašināšanu.

Eiropas pieprasījumvideo tīkli un operatori

Šī darbība palielina Eiropas darbu auditoriju Eiropas straumēšanas platformās, izmantojot stimulus, veidojot katalogus, īstenojot sadarbības projektus un veicot auditorijas datu analīzi.

Filmas “kustībā”

Šī darbība atbalsta Eiropas filmu izplatīšanu kinoteātros un tiešsaistē pāri robežām.

Kultūras satura subtitrēšana

Šīs darbības mērķis ir nodrošināt visiem ES iedzīvotājiem piekļuvi audiovizuālajam saturam un tādējādi palielināt Eiropas kultūras programmu apriti visā Eiropā.

Auditorijas piesaistīšana un kino izglītība

Šī darbības mērķis ir piesaistīt auditoriju, jo īpaši gados jaunus skatītājus, rīkojot uz auditoriju orientētus pasākumus un inovatīvas pārrobežu iniciatīvas izglītošanai par kino.

Eiropas festivālu tīkli

Šī darbība atbalsta sadarbību starp festivāliem, sekmējot resursu un zināšanu apvienošanu kopēju mērķu sasniegšanai.

Programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammas “MEDIA” dotācijas piešķir pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas tiek publicēti Eiropas Komisijas portālā “Funding & tender opportunities”. Ņemiet vērā, ka uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus nav pieejami visu laiku – priekšlikumi jāiesniedz norādītājā termiņā. Dotācijas piešķir katru gadu vai reizi divos gados. Informāciju par to, kad dotācijas būs pieejamas, atradīsiet spēkā esošajā darba programmā.

Tiesības saņemt finansējumu

Finansējumam šīs kopas ietvaros var pieteikties šādas grupas: kinoteātru operatori, festivālu organizatori, pieprasījumvideo tīkli un operatori, filmu izplatītāji, tirdzniecības aģenti, kultūras mantojuma iestādes u. c. Plašāku informāciju skatiet uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”