Skip to main content

Culture and Creativity

Publikumsklynge

Covid-19-krisen har haft dramatiske konsekvenser for det europæiske publikums audiovisuelle seervaner. Det gradvise skift fra biografer til andre platforme, som sektoren har oplevet i det seneste år, har accelereret markant på grund af det store antal biografer, der er lukket.

Støtte til publikumsvækst på flere platforme

Formålet med denne klynge af MEDIA-delprogrammet er at forbinde europæiske audiovisuelle værker med deres målgrupper og støtte publikumsudvikling i og uden for Europa. Programmet sigter mod at opnå dette ved at

  • stimulere publikumsudvikling og -fornyelse ved at øge publikumsantallet på alle platforme
  • inddrage yngre målgrupper gennem en lang række uddannelses- og pr-værktøjer
  • sikre adgang til indhold gennem støtte til undertekstning.

MEDIA-delprogrammet vil støtte branchen i at udnytte og maksimere de muligheder, som den digitale omstilling giver. Der vil blive ydet støtte til innovative måder at inddrage publikum på for at sikre det bredest mulige publikum for europæiske audiovisuelle værker.

Støtteberettigelse

Biografoperatører, festivaler, video on demand-netværk og -aktører, biografdistributører, salgsagenter, kulturarvsinstitutioner osv. kan ansøge om finansieringsmuligheder under denne klynge.

Læs mere om ansøgningsprocessen

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Eligibility for funding

The following groups are eligible to apply for funding opportunities under this cluster: cinema operators, festival organisers, video on demand networks and operators theatrical distributors, sales agents, heritage institutions, etc. For further information, please consult the call for proposals.

Tagged in:  Et Kreativt Europa