Skip to main content

Culture and Creativity

Клъстер „Аудитория“

Клъстер „Аудитория“ свързва европейските аудио-визуални произведения с тяхната аудитория и подпомага привличането на публика в Европа и извън нея. Всяка година МЕДИА подпомага над 1100 кина в 34 държави и достига до 65 милиона души в чужбина.  

Подкрепа за увеличаването на публиката чрез множество платформи

През последните години секторът преминава постепенно от кино към онлайн платформи, като този процес бе ускорен от кризата с COVID-19. Този клъстер ще помогне на аудио-визуалната индустрия да се възползва максимално от възможностите, предлагани от цифровия преход, в отговор на навиците на европейските зрители. Действията по клъстер „Аудитория“ ще подкрепят иновативни начини за ангажиране на аудиторията, за да се постигне следното:

  • стимулиране на увеличаването на публиката на всички платформи
  • привличане на по-младата публика чрез различни инструменти за образование и популяризиране
  • осигуряване на достъп до съдържание чрез подкрепа за субтитрирането

Безвъзмездните средства по направление МЕДИА на програма „Творческа Европа“ се отпускат след конкурентни покани за представяне на предложения, публикувани на портала за възможностите за финансиране и обществени поръчки на Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че поканите за представяне на предложения имат определени периоди за подаване и не са отворени непрекъснато. Горепосочените безвъзмездни средства могат да се предоставят на годишна или шестмесечна база, затова проверявайте действащата работна програма, за да разберете какви са наличните безвъзмездни средства.

Кой има право на финансиране

Следните групи имат право да кандидатстват за възможности за финансиране в рамките на този клъстер: оператори на киносалони, организатори на фестивали, мрежи и оператори за видео по заявка, дистрибутори на кинофилми, търговски агенти, институции в областта на културното наследство и др. За повече информация вижте поканата за представяне на предложения.

Tagged in:  Творческа Европа