Skip to main content

Culture and Creativity

Клъстер „Аудитория“

Клъстер „Аудитория“ свързва европейските аудио-визуални произведения с тяхната аудитория и подпомага привличането на публика в Европа и извън нея. Всяка година МЕДИА подпомага над 1100 кина в 34 държави и достига до 65 милиона души в чужбина.  

Подкрепа за увеличаването на публиката чрез множество платформи

През последните години секторът преминава постепенно от кино към онлайн платформи, като този процес бе ускорен от кризата с COVID-19. Този клъстер ще помогне на аудио-визуалната индустрия да се възползва максимално от възможностите, предлагани от цифровия преход, в отговор на навиците на европейските зрители. Действията по клъстер „Аудитория“ ще подкрепят иновативни начини за ангажиране на аудиторията, за да се постигне следното:

  • стимулиране на увеличаването на публиката на всички платформи
  • привличане на по-младата публика чрез различни инструменти за образование и популяризиране
  • осигуряване на достъп до съдържание чрез подкрепа за субтитрирането

Конкретни подкрепящи действия и техните цели

Мрежа на европейските киносалони

Това действие насърчава новаторски подход към кино преживяването, който съчетава видимост на европейските произведения и достигане до възможно най-голяма аудитория.

Европейски фестивали

Това действие насърчава разпространението и видимостта на европейските аудио-визуални произведения извън техните държави, за да се достигне до възможно най-голяма аудитория.

Европейски мрежи и оператори за видео по заявка (VOD)

Това действие допринася за увеличаване на аудиторията на европейски произведения в европейските стрийминг платформи чрез стимули, поддържане на каталози, съвместни проекти и анализи на данни за аудиторията.

Филми в движение

Това действие подкрепя разпространението в киносалоните и онлайн на европейски филми извън техните държави.

Субтитриране на културно съдържание

Целта на това действие е да се гарантира достъп до аудио-визуално съдържание за всички граждани на ЕС и по този начин да се увеличи разпространението на европейски културни програми в цяла Европа.

Привличане на публика и филмово образование

Целта е да се стимулира интересът на публиката, по-специално на младите хора, чрез ориентирани към аудиторията прояви и иновативни или трансгранични инициативи за филмово образование.

Мрежи от европейски фестивали

Това действие подкрепя сътрудничеството между фестивали чрез обединяване на ресурси и експертен опит за постигане на общи цели.

Безвъзмездните средства по направление МЕДИА на програма „Творческа Европа“ се отпускат след конкурентни покани за представяне на предложения, публикувани на портала за възможностите за финансиране и обществени поръчки на Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че поканите за представяне на предложения имат определени периоди за подаване и не са отворени непрекъснато. Горепосочените безвъзмездни средства могат да се предоставят на годишна или шестмесечна база, затова проверявайте действащата работна програма, за да разберете какви са наличните безвъзмездни средства.

Кой има право на финансиране

Следните групи имат право да кандидатстват за възможности за финансиране в рамките на този клъстер: оператори на киносалони, организатори на фестивали, мрежи и оператори за видео по заявка, дистрибутори на кинофилми, търговски агенти, институции в областта на културното наследство и др. За повече информация вижте поканата за представяне на предложения.

Tagged in:  Творческа Европа