Skip to main content

Culture and Creativity

Клъстер „Аудитория“

Кризата с COVID-19 се отрази много силно на навиците на европейската публика в аудио-визуалната сфера. Постепенното преминаване от киносалони към платформи, на които секторът стана свидетел през последната година, силно се ускори поради затварянето на киносалони.

Подкрепа за увеличаването на публиката чрез множество платформи

Целта на този клъстер от направление „МЕДИА“ е да се свържат европейските аудио-визуални произведения с тяхната публика и да се подпомогне привличането на публика в цяла Европа и извън нея. Тези цели на стратегията ще бъдат постигнати чрез:

  • стимулиране на растежа и обновяването на аудиторията чрез увеличаване на аудиторията на всички платформи
  • привличане на по-младата публика чрез различни инструменти за образование и популяризиране
  • осигуряване на достъп до съдържание чрез подкрепа за субтитрирането

Направление „МЕДИА“ ще помага на сектора да се възползва максимално от възможностите, предлагани от цифровия преход. Ще бъдат подкрепени новаторски начини за общуване с аудиторията, за да се гарантира възможно най-широка публика за европейските аудио-визуални произведения.

Допустимост за финансиране

Операторите на киносалони, фестивалите, мрежите и операторите в сферата на видеото по заявка, дистрибуторите на кино, агентите по продажбите, институциите в областта на културното наследство и др. могат да кандидатстват за възможности за финансиране в рамките на този клъстер.

Научете повече за процеса на кандидатстване

Tagged in:  Творческа Европа