Skip to main content

Culture and Creativity

Klaster „Publika”

Klaster „Publika” povezuje europska audiovizualna djela s gledateljima i želi u Europi i izvan nje privući brojniju publiku. U okviru programa MEDIA svake se godine podupire više od 1100 kina u 34 zemlje i dopire do 65 milijuna gledatelja iz raznih zemalja.  

Za više publike na različitim platformama

U audiovizualnom sektoru posljednjih je godina zabilježen postupan prelazak s gledanja u kinima na platforme, što je pandemija bolesti COVID-19 dodatno ubrzala. U okviru klastera želi se postići da audiovizualna industrija maksimalno iskoristi mogućnosti digitalne tranzicije i bude u skladu s gledateljskim navikama europske publike. Klaster „Publika” podupirat će inovativne načine interakcije s publikom kako bi se postiglo sljedeće:

  • više publike na različitim platformama
  • povezivanje s mlađom publikom s pomoću raznih obrazovnih i promidžbenih alata
  • osiguravanje pristupa sadržaju s pomoću titlovanja.

Posebne mjere potpore i njihovi ciljevi

Mreža europskih kina

Ovom se mjerom promiče novi doživljaj kina i upoznavanje što šire publike s europskim djelima.

Europski festivali

Cilj je povećati optjecaj i vidljivost europskih audiovizualnih djela izvan nacionalnih granica te ih predstaviti što široj publici.

Filmovi putuju

Ovom se mjerom podupire distribucija europskih filmova izvan matičnih zemalja, kako u kinima tako i na internetu.

Titlovanje kulturnog sadržaja

Cilj je ove mjere osigurati pristup audiovizualnim sadržajima za sve građane EU-a i time povećati optjecaj europskih kulturnih programa u cijeloj Europi.

Razvoj publike i filmsko obrazovanje

Organiziranjem događanja za ciljne skupine publike te inovativnim ili prekograničnim inicijativama za filmsko obrazovanje želi se pobuditi interes publike, posebno mladih.

Mreže europskih festivala

Ovom se mjerom podupire suradnja među festivalima udruživanjem resursa i stručnog znanja kako bi se postigli zajednički ciljevi.

Bespovratna sredstva potprograma MEDIA u okviru programa Kreativna Europa dodjeljuju se na temelju poziva na podnošenje prijedloga objavljenih na portalu Europske komisije Funding & Tender opportunities. Napominjemo da ti natječaji imaju rokove i da nisu stalno otvoreni. Bespovratna sredstva mogu se dodjeljivati godišnje ili svake druge godine; o raspoloživim sredstvima zainteresirani mogu pročitati u programu rada koji je na snazi.

Pravo na financiranje

Za financiranje u okviru ovog klastera mogu se prijaviti sljedeće skupine: kinooperateri, organizatori festivala, pružatelji usluga videosadržaja na zahtjev, filmski distributeri, prodajni zastupnici, ustanove za očuvanje kulturne baštine itd. Za više informacija pogledajte poziv na podnošenje prijedloga.

Tagged in:  Kreativna Europa