Skip to main content

Culture and Creativity

Pravomoci EU v oblasti kulturního dědictví

Úlohou Evropské unie je doplňovat činnosti členských států týkající se zachování a podpory evropského kulturního dědictví a těmto činnostem napomáhat. Evropská komise za tímto účelem vytvořila řadu příslušných politik a programů. V oblasti kulturního dědictví rovněž podporuje a prosazuje politickou spolupráci mezi členskými státy a zúčastněnými stranami.

Strategický rámec EU pro kulturní dědictví se skládá z těchto prvků:

Další informace o úloze EU v této oblasti