Skip to main content

Culture and Creativity

Inniúlachtaí an Aontais san oidhreacht chultúrtha

Is é ról an Aontais Eorpaigh cúnamh a thabhairt agus gníomhaíochtaí na mBallstát a chomhlánú chun oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a chur chun cinn. Tá roinnt beartais agus cláir ábhartha forbartha ag an gCoimisiún Eorpach chuige sin. Tacaíonn sé freisin le comhar beartais idir na Ballstáit agus páirtithe leasmhara maidir leis an oidhreacht chultúrtha agus cuireann sé an comhar sin chun cinn.

Tá creat straitéiseach an Aontais Eorpaigh don oidhreacht chultúrtha comhdhéanta de na gnéithe a leanas:

Foghlaim tuilleadh faoi ról an Aontais sa réimse