Skip to main content

Culture and Creativity

ES kompetences kultūras mantojuma jomā

Eiropas Savienības uzdevums ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu darbības, kas saglabā un popularizē Eiropas kultūras mantojumu. Eiropas Komisija šajā nolūkā ir izstrādājusi vairākus attiecīgus politikas virzienus un programmas. Tā arī atbalsta un veicina sadarbību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām kultūras mantojuma jomā.
ES kompetences kultūras mantojuma jomā

ES stratēģiskais satvars darbībai kultūras mantojuma jomā satur šādus elementus:

Uzziniet vairāk par ES lomu šajā jomā