Skip to main content

Culture and Creativity

EU:s befogenheter på kulturarvsområdet

EU har som uppgift att bistå och komplettera EU-ländernas insatser för att bevara och främja Europas kulturarv. För detta ändamål har EU-kommissionen tagit fram flera relevanta strategier och program. Dessutom stöder och främjar kommissionen politiskt samarbete mellan EU-länderna och berörda parter på kulturarvsområdet.

EU:s strategiska ram för kulturarvet består av följande delar:

Läs mer om EU:s roll på området