Skip to main content

Culture and Creativity

EU-bevoegdheden op het gebied van cultureel erfgoed

De rol van de Europese Unie beperkt zich tot het ondersteunen en aanvullen van alles wat de EU-landen doen voor het behoud en de bevordering van het Europees cultureel erfgoed. De Europese Commissie heeft hiervoor heel wat beleid en programma's ontwikkeld. Ook steunt en promoot ze samenwerking tussen de lidstaten en stakeholders op dit gebied.
EU-bevoegdheden op het gebied van cultureel erfgoed

Het strategisch kader van de EU voor cultureel erfgoed omvat:

Meer over de rol van de EU op dit gebied