Skip to main content

Culture and Creativity

Компетенции на ЕС в областта на културното наследство

Ролята на Европейския съюз е да подпомага и допълва действията на държавите членки за опазване и популяризиране на европейското културно наследство. За целта Европейската комисия е разработила редица политики и програми в тази област. Тя също така подкрепя и насърчава политическото сътрудничество между държавите членки и заинтересованите страни в областта на културното наследство.

Стратегическата рамка на ЕС за културното наследство съдържа следните елементи:

Научете повече за ролята на ЕС в тази област