Skip to main content

Culture and Creativity

Kompetencje UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego

Zadaniem Unii Europejskiej jest wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich w zakresie ochrony i promocji europejskiego dziedzictwa kulturowego. W tym celu Komisja Europejska opracowała szereg odpowiednich polityk i programów. Komisja wspiera również i promuje współpracę polityczną między krajami UE a zainteresowanymi stronami.

Strategiczne ramy UE w zakresie dziedzictwa kulturowego obejmują następujące elementy:

Więcej informacji