Skip to main content

Culture and Creativity

Nadležnosti EU-a u području kulturne baštine

Uloga je Europske unije pomagati državama članicama u očuvanju i promicanju europske kulturne baštine i dopunjavati njihove mjere. Europska komisija u tu je svrhu razvila niz relevantnih politika i programa. Osim toga, podupire i promiče političku suradnju država članica i dionika u području kulturne baštine.

Strateški okvir EU-a za kulturnu baštinu sadržava nekoliko elemenata:

Saznajte više o ulozi EU-a u tom području